GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

DOBROVOĽNÍCTVO V ŠPORTE

Konferencia

5. december 2022, 9:00 – 13:00
Hotel NH Gate One, Bratislava

Veríme, že stále máte v pamäti príjemné chvíle z Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2022, kde jednou z tvárí tohto najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenskej republiky boli dobrovoľníci. Koncom júla 2022 sa v Banskej Bystrici stretlo vyše 1000 dobrovoľníkov zo Slovenska i z iných krajín a aj vďaka ich práci a odhodlaniu bolo spomínané podujatie úspešným.

Prednášajúci na konferencii zdôraznia dôležitosť dobrovoľníctva, jeho prepojenia na oblasti trvalej udržateľnosti a školského prostredia, odprezentujú návrhy ako organizovať dobrovoľníctvo aj na iných podujatiach, či poskytnú odporúčania na oslovovanie ľudí na dobrovoľnícku činnosť. Pri prednáškach a diskusiách sa účastníci oprú aj o skúsenosti, ktoré nadobudli na EYOF Banská Bystrica 2022.

Konferencia sa uskutoční 5. decembra 2022 od 9:00 do 13:00 v hoteli NH Gate One, Ambrušova 7, v Bratislave. Podujatie je súčasťou projektu European Sport Volunteers, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

PROGRAM A SPÍKRI

8:30 Registrácie
9:00 Otvorenie
9:10 EYOF Banská Bystrica 2022

Peter Hamaj, výkonný riaditeľ organizačného výboru

9:30 Dobrovoľníctvo v športe z pohľadu EOC

Peter Brüll, športový riaditeľ Európskych olympijských výborov

9:45 Dobrovoľníctvo v športe na Slovensku a jeho výhľad do budúcna

Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n.o.

10:00 Dobrovoľníctvo na EYOF Banská Bystrica 2022

Júlia Jančíková, riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF BB 2022

10:15 Panelová diskusia

Štruktúra práce s dobrovoľníkmi počas EYOF Banská Bystrica 2022

Barbora Lehotská, Michaela Mrníková, Peter Radič, supervízori EYOF BB 2022

10:45 Panelová diskusia

Čo mi dalo dobrovoľníctvo na EYOF Banská Bystrica 2022?

Dobrovoľníci na EYOF BB 2022

11:10 Coffee break
11:30 Udržateľnosť v práci s dobrovoľníkmi v rámci projektu ČOV

Naďa Černá, riaditeľka projektov Českého olympijského výboru

11:50 Trvalá udržateľnosť na EYOF Banská Bystrica 2022

Zuzana Moravčíková, riaditeľka oddelenia udržateľnosti EYOF BB 2022

12:10 Olympijský kultúrny a vzdelávací program

Ivana Motolíková, riaditeľka oddelenia olympizmu, SOŠV

Julián Krull, koordinátor programu OCEP; CVČ JUNIOR Banská Bystrica

12:30 Záver