GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

EYOF 2022 v Banskej Bystrici prínosom pre celé Slovensko

piatok, 10 december 2021

Premiérový letný EYOF v SR sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Viac o prípravách mládežníckych olympijských hier prezradil v rozhovore Peter Hamaj, riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022. 

 

Aké sú najväčšie úskalia v príprave tohto významného mládežníckeho podujatia?

– Najväčšími úskaliami sú zabezpečenie dostatočných a vyhovujúcich ubytovacích kapacít a, samozrejme, dôkladná príprava všetkých štrnástich športovísk. V rámci prípravy podujatia sme narazili na niekoľko výziev. Jednou z nich je aj stravovanie športovcov a členov realizačných tímov vo veľkokapacitnom stane, kde na jednom mieste potrebujeme denne prestravovať viac ako 5000 osôb.

 

 

 

Čo môžu byť najväčšie benefity pre Slovensko, slovenský šport a hostiteľské mesto Banskú Bystricu?
– Prínosov pre mesto, región a Slovensko vďaka organizácii takéhoto veľkého podujatia je niekoľko. V prvom rade je to propagácia mesta, regiónu a celého Slovenska v zahraničí, či už prostredníctvom účastníkov podujatia, ale aj televíznymi prenosmi a živými prenosmi. Ďalším je zvýšenie cestovného ruchu, či už počas podujatia, ale aj následne po podujatí. To môže priniesť reštart segmentu HoReCa počas budúcoročného leta s tým, že Banskú Bystricu a región navštívi veľké množstvo účastníkov podujatia a divákov. Určite je veľkým prínosom rekonštrukcia športovej infraštruktúry a ďalšej súvisiacej infraštruktúry, ako sú cesty, ubytovacie kapacity a ďalšie vyvolané investície v regióne.

Aký význam má EYOF na Slovensku z hľadiska vylepšenia športovej infraštruktúry?
– Naším cieľom je čo najviac vylepšiť športovú infraštruktúru v rámci našich možností. Všetky športoviská musíme dostať na úroveň majstrovstiev Európy v každom športe, ktorý bude na EYOF. Pri niektorých športoviskách pôjde o minimálne úpravy, ale komplexnou rekonštrukciou prešiel atletický štadión na Štiavničkách, hokejový štadión, rekonštruovať sa bude staré nevyhovujúce zázemie športovej haly v Detve, ale zároveň príde k dovybaveniu väčšiny športovísk novým materiálnym a technickým vybavením vyhovujúcim aktuálne platným kritériám a pravidlám v tom danom športe.

Športové podujatia na Slovensku zápasia s problémami naplnenia rozpočtu. Máte vyriešené finančné pokrytie?
– Áno. Dotácie zo strany štátu boli schválené vládou SR a veríme, že budú postupne vládou uvoľňované na základe plánovaného harmonogramu. Podujatie nie je financované iba financiami zo štátneho rozpočtu. Ďalšie zdroje príjmov sú účastnícke poplatky, dotácia od Európskych olympijských výborov, marketingové príjmy a príjmy z rôznych dotačných projektov.

V dejisku už boli aj kontrolné návštevy, do akej miery vládla spokojnosť so stavom príprav?
– Pred pár týždňami navštívila Banskú Bystrici Koordinačná komisia Európskych olympijských výborov. Konečne sa mohli zúčastniť na zasadnutí aj osobne na mieste a mohli navštíviť všetky športoviská a ubytovacie zariadenia. Členovia komisie vyjadrili spokojnosť s projektom EYOF 2022 a s aktuálnym stavom jeho príprav a zabezpečenia.

Aké najväčšie výzvy vás ešte čakajú do začiatku EYOF 2022?
– Najväčšou výzvou sú procesy verejného obstarávania pre všetky služby a tovary, ktoré sa musia pre podujatie zabezpečiť. Niekoľko obstarávaní sa už uskutočnilo, veľa z nich je v procese, ale stále máme veľa v štádiu príprav. Verím však, že všetky obstarávania budú ukončené včas a budeme schopní pripraviť všetko v dostatočnom časovom predstihu.

Máte momentálne z niečoho obavy, čo vám robí starosti?
– Pri tomto type podujatia môže vyskočiť čokoľvek a kedykoľvek. My sa však pri našom plánovaní snažíme vždy rátať aj s tým najčiernejším variantom. Čo nám asi bude neustále robiť vrásky na čele, je to, že nevieme predpokladať, kam sa uberie pandémia koronavírusu v budúcom roku, či budú môcť diváci navštíviť športoviská a nebude potrebné pre športovcov vytvoriť bublinu. To môže mať výrazný vplyv na celý projekt EYOF.

Do akej miery komplikuje prípravy pandémia koronavírusu?
– Aktuálne máme spracovaný COVID plán, ktorý počíta so všetkými možnými alternatívami realizácie podujatia a zavedenie pandemických opatrení. Pri príprave podujatia a fungovaní organizačného výboru sme našli efektívnu cestu, ako dokážeme fungovať online z rôznych častí Slovenska. Na začiatok to bolo komplikované, ale myslím si, že teraz si všetci členovia OV zvykli pracovať aj týmto spôsobom. Samozrejme, osobné stretnutia a návštevy športovísk sú nevyhnutné. Vždy však dodržiavame aktuálne platné pandemické opatrenia.

Počet a zloženie športov je pevne určené, či má každý organizátor právo výberu?
– Pre Banskú Bystricu už bolo desať športov určených na základe presunu EYOF z Košíc. Na žiadosť Slovenskej volejbalovej federácie a Európskej volejbalovej konfederácie sme zmenili plážový volejbal za klasický šestkový volejbal a po dohode so strešnou organizáciou európskeho bedmintonu Badminton Europe a Slovenským zväzom bedmintonu sme vzhľadom na vyhovujúce podmienky pridali jeden šport – bedminton.

Koľko športovcov a z koľkých krajín privítame v meste pod Urpínom?
– Predpokladáme maximálne naplnenie kvót pri všetkých športoch. K dnešnému dňu máme prihlásených všetkých 52 krajín, ktoré sa na podujatí môžu zúčastniť. Celkovo teda v Banskej Bystrici bude pravdepodobne zápoliť 3600 športovcov a členov realizačných tímov.

Bude mať SR zastúpenie vo všetkých športoch?
– Slovensko ako usporiadateľská krajina má nárok na obsadenie všetkých kvót vo všetkých jedenástich športových odvetviach na EYOF 2022. To, či reálne budeme mať zastúpenie, je skôr záležitosť Slovenského olympijského a športového výboru a príslušných športových federácií.

V ktorom odvetví očakávate naše najpočetnejšie zastúpenie?
– Organizačný výbor nijakým spôsobom nezasahuje a nepodieľa sa na účasti slovenskej výpravy na EYOF 2022. Ak však Slovensko obsadí všetky povolené kvóty, najväčšie zastúpenie v individuálnych športoch bude mať v atletike, džude a cyklistike. V kolektívnych športoch môže nasadiť tímy vo všetkých troch športoch v chlapčenských aj dievčenských kategóriách. Celkovo teda môže na EYOF 2022 súťažiť až šesť družstiev.

Dá sa odhadnúť, v ktorých športoch budú môcť naši reprezentanti pomýšľať na popredné umiestnenia?
– Nad týmto sa zatiaľ v rámci organizačného výboru nezamýšľame. My však budeme veľmi radi, ak slovenskí športovci získajú čo najviac medailí.

V akej forme je vaša spolupráca s SOŠV?
– Aktuálne využívame priestory SOŠV v Bratislave aj na našu prácu. Do prípravy podujatia sú zapojení aj pracovníci SOŠV a EYOF v spolupráci s SOŠV realizuje aj školský program. SOŠV je jedným z tzv. stakeholderov EYOF 2022 a aktívne sa podieľa na rozhodovacích činnostiach organizačného výboru.

Akými aktivitami chcete prilákať pozornosť športovej verejnosti o vaše podujatie?
– Aktivít máme naplánovaných veľa, ale vzhľadom na pandemickú situáciu nie všetky je možné realizovať a postupne ich presúvame, rušíme alebo posúvame do online prostredia.

Budú súčasťou podujatia v nejakých úlohách aj významní športovci zo Slovenska alebo zo zahraničia?
– Určite áno, v úlohe ambasádorov projektu.

 

31. júla 2022

Medailová bilancia: Taliani si podmanili EYOF, Slováci najlepší v tenise

Európsky olympijský festival mládeže 2022 v Banskej Bystrici je na konci. Medailovú bilanciu dominantne ovládli reprezentanti Talianska, ktorí získali 47 cenných kovov – 21 zlatých, 12 strieborných a 14 bronzových. Taliani uspeli v šiestich športoch: plávaní, atletike, džude, športovej gymnastike, volejbale a cyklistike. Ich najväčšou doménou bol prvý spomenutý šport. Z bazéna na  Štiavničkách si […]

Zopár zaujímavých čísel z EYOF 2022

Na EYOF 2022 v Banskej Bystrici sa predstavilo 2 300 športovcov zo 48 krajín sveta. Najväčšia výprava bola domáca – slovenská so 149 športovcami, za ňou nasledovala nemecká s 133 športovcami. Najmenšiu výpravu malo Monako len s 3 športovcami. Na EYOF 2022 pomáhalo presne 1032 dobrovoľníkov, z toho bolo 425 mužov a 607 žien, ich […]

Úsmev na tvárach dobrovoľníkov si budem pamätať dlho, tvrdí výkonný riaditeľ EYOF

Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022 v Banskej Bystrici je minulosťou. V nedeľu večer sa záverečným ceremoniálom definitívne skončilo najväčšie multišportové podujatie v histórii Slovenska. Ešte pred ním bola na programe záverečná tlačová konferencia na banskobystrickom zimnom štadióne, kde súťažilo v športovej gymnastike. „Som hrdý na všetkých členov organizačného výboru EYOF, skutočne odviedli skvelú prácu. […]

Všetky správy