Ján Nosko: Chceme nastaviť vysokú latku aj pre iných organizátorov

streda, 10 marec 2021

Prezidentom organizačného výboru Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 je primátor hostiteľského mesta Banská Bystrica, Ján Nosko. Cieľom všetkých organizačných zložiek však naďalej ostáva spojiť sily, pracovať na maximum a pripraviť nezabudnuteľný festival pre mladých športovcov, nadšencov športu, domácich obyvateľov i návštevníkov mesta. V procese príprav sa museli organizátori v roku 2020 vysporiadať nielen s presunom termínu konania podujatia z dôvodu pandémie koronavírusu, ale aj s niekoľkomesačnými rokovaniami s Vládou SR.

Čo je ambíciou organizačného výboru?

„Našou ambíciou je pripraviť kompaktné medzinárodné multišportové podujatie pre kategóriu športovcov vo veku 14 až 18 rokov. Aj vzhľadom na medzinárodnú športovú agendu 2020, ktorú presadzuje prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach, by mal práve EYOF 2022 prezentovať, že multišportové podujatia môžu ísť z veľkých aglomerácií aj do menších miest a regiónov. Banská Bystrica chce ukázať, že je to možné urobiť aj s nízkym rozpočtom a nastaviť v tomto smere latku aj pre iných organizátorov.“

Ako vnímate posunutie termínu konania EYOF?

„Pandémia koronavírusu zasiahla celý svet, a samozrejme aj oblasť športu. Po tom, ako sme sa dozvedeli o preložení olympijských hier v Tokiu na rok 2021, presne v čase pôvodného termínu EYOF, sme požiadali Európske olympijské výbory o presunutie nášho podujatia o jeden rok. Som rád, že našu žiadosť akceptovali. Hoci sme získali 12 mesiacov k dobru, našu prácu spomaľuje MF SR cez Útvar hodnota za peniaze a poslancov NR SR, ktorí podrobujú  financovanie organizácie EYOF detailnej analýze. Vytvára to pocit neistoty a pochybnosti o úprimnej podpore podujatia zo strany štátu, čo  výrazne obmedzuje a brzdí prácu organizačného výboru. “

Ako je EYOF teda financovaný?

„Predchádzajúca vláda nám schválila a vyčlenila na organizáciu EYOF v Banskej Bystrici sumu 12 mil. eur a ďalších 11 mil. eur na dobudovanie nevyhnutnej športovej infraštruktúry. Počas koronakrízového mimoriadneho obdobia sme však s cieľom ušetriť ustúpili od výstavby multifunkčnej športovej haly a rozhodli sme sa využiť existujúcu halu v Detve, čím sme štátu usporili v rozpočte približne 5 mil. eur. Financovanie EYOF schválila už aj nová vláda, s ktorou sme sa snažili od začiatku komunikovať. Všetky potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných športových zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie EYOF prešli posudzovaním Útvaru hodnota za peniaze. Postup prípravných prác preverili počas prieskumu aj poslanci Národnej rady SR. V každej krajine je garantom podujatia takýchto rozmerov vláda. Aj EYOF 2022 Banská Bystrica je financovaný výlučne z rozpočtu vlády, účastníckych poplatkov a príspevkov od partnerov. Je to jasný odkaz, že EYOF nebudú platiť Banskobystričania na úkor iných priorít.“

Čo prinesie EYOF pre Banskú Bystricu?

„Okrem zveľadenia a zmodernizovania športovej infraštruktúry prinesie EYOF aj ďalšiu pridanú hodnotu. Nielenže sa Banská Bystrica ešte viac zviditeľní na športovej mape Európy, ale vďaka návštevníkom zo zahraničia prinesie EYOF aj ekonomické benefity. Európsky olympijský festival mládeže má viac ako mestský charakter a bude oslavou športu a olympizmu v celom našom regióne. Pomôže propagácii a podpore zdravého životného štýlu, rozvoju športu a zvýšeniu kvality života detí, mládeže i dospelých. Som presvedčený, že podujatie môže ľudí ešte viac pritiahnuť k aktívnemu pohybu. Som veľmi rád, že sa nám podarilo ukončiť proces verejného obstarávania, a tak sa v meste mohla začať historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna.“

Kde sa bude odohrávať EYOF 2022 Banská Bystrica?

„Nepodarilo sa nám umiestniť všetky športy len do Banskej Bystrice. Využijeme preto aj haly vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a v Badíne. Srdcom celého EYOF bude Športový park, ktorý vznikne v areáli na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Jeho centrom bude Štadión Slovenského národného povstania, ktorý ministerstvo obrany rekonštruuje a vznikne Národný atletický štadión. Vybrané športoviská sme už začali pripravovať na EYOF. Museli prejsť drobnými úpravami, aby splnili medzinárodné štandardy. Rokmi zanedbaná športová infraštruktúra dostane nový šat a po skončení EYOF bude ďalej slúžiť Banskobystričanom, ktorí sa na vynovených športoviskách budú cítiť príjemnejšie. Organizačný výbor pracuje naplno od jesene 2019 a počet členov sa postupne rozrastá. V Banskej Bystrici musíme nájsť kapacity na ubytovanie 3600 účastníkov a členov realizačných tímov, tisícky rozhodcov, funkcionárov a oficiálnych hostí, niekoľko stoviek fanúšikov zo zahraničia i stoviek dobrovoľníkov. Pomáha nám Banskobystrický samosprávny kraj so stredoškolskými a Univerzita Mateja Bela s vysokoškolskými internátmi. Pripravili sme aj vzdelávací program pre učiteľov stredných škôl a od septembra tohto roku spustíme v regióne Olympijský kultúrno-vzdelávací projekt (OCEP). Zapojí sa doň 50 škôl z regiónu, ktoré si budú s partnerskými školami v účastníckych krajinách vzájomne vymieňať informácie a prezentovať svoje mestá. Čaká nás ešte veľa práce, ale verím, že budúce leto pripravíme v našom meste veľkolepé podujatie.“

Môžu aj obyvatelia mesta prispieť k úspechu podujatia?

„V marci spúšťame dobrovoľnícky program, do ktorého chceme vtiahnuť predovšetkým obyvateľov Banskej Bystrice. Banskobystričania majú športové srdce a aktívnym pohybom žijú v našom meste všetky vekové kategórie. Preto verím, že sa ich zapojí čo najviac. Inšpirujeme sa aj medzinárodnými podujatiami, kde sú početné skupiny dobrovoľníkov veľkým prínosom. Okrem toho, že nám pomôžu, získajú  veľa nových skúseností a zážitkov, stretnú nových ľudí a spoznajú novú krajinu. Aj od nich závisí, či bude EYOF úspešný. Som presvedčený, že EYOF prebudí dobrovoľnícke srdcia aj u Slovákov.“

8. apríla 2021

Tréningový štadión na Štiavničkách je už skolaudovaný

Tréningový atletický štadión na Štiavničkách je už dokončený, skolaudovaný a pripravený na používanie. Rekonštrukcia hlavného štadióna by mala byť hotová do konca septembra. Obe športoviská budú využívané aj počas Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica. Celá rekonštrukcia areálu na Štiavničkách bude stáť 14 165 040 eur. Rozpočet projektu prestavby navýšili o 1,2 milióna eur. Štadión bude spĺňať medzinárodné […]

6. apríla 2021

Prihláste sa na ďalšie zaujímavé webináre programu OVEP!

V spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR a Slovenským olympijským a športovým výborom ponúkame pedagógom základných a stredných škôl príležitosť absolvovať aktivity na tému antidopingovej výchovy, ktoré im priblížia túto problematiku a objasnia im význam a dôležitosť čistého športu bez dopingu. Webináre odporúčame primárne pre učiteľov základných a stredných škôl, ale radi medzi sebou privítame aj […]

1. apríla 2021

Organizátori predstavili EYOF 2022 Banská Bystrica zástupcom športových zväzov

Spolupráca s národnými športovými federáciami je pre organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica veľmi dôležitá. Aj od nej bude závisieť úspech podujatia. S cieľom poskytnúť aktuálne informácie o prípravách najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenska zorganizoval organizačný výbor stretnutie so zástupcami jedenástich zväzov, ktorých športy budú súčasťou EYOF 2022 Banská Bystrica, i so štátnym tajomníkom pre šport […]

Všetky správy