MAIN PARTNERS
INSTITUCIONAL PARTNERS
HELD UNDER THE AUSPICES OF

Ministri Jaroslav Naď a Ján Budaj prevzali záštitu nad bezpečnostným a udržateľným projektom EYOF 2022 Banská Bystrica

utorok, 29 jún 2021

Pri organizácii XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý bude hostiť od 24. do 30. júla 2022 Banská Bystrica, pomôžu organizátorom aj ministerstvá obrany a životného prostredia. Rezortní ministri Jaroslav Naď a Ján Budaj prevzali záštitu nad dvoma dôležitými oblasťami príprav – bezpečnostným a udržateľným projektom.

Organizačný výbor EYOF 2022 Banská Bystrica chce prezentovať Slovensko v Európe ako schopného organizátora veľkých športových podujatí a zároveň ako krajinu, ktorú sa oplatí navštíviť a rozvíjať v nej ekonomicky prospešné aktivity. Aj z tohto dôvodu sa snažia o spoluprácu a koordináciu na všetkých úrovniach – od lokálnej až po štátnu.

Pri napĺňaní cieľov oslovili aj ministrov obrany Jaroslava Naďa a životného prostredia Jána Budaja. Obaja s potešením reagovali na ponuku prevziať záštitu nad bezpečnostnými a udržateľnými projektami a zároveň prisľúbili pomoc ich ministerstiev pri realizácii jednotlivých krokov.

Ministerstvo obrany SR je podľa listu Jaroslava Naďa v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov pripravené najmä prostredníctvom Vojenskej polície podieľať sa na zabezpečení bezpečnosti EYOF 2022 Banská Bystrica.

Ministerstvo životného prostredia poskytne organizátorom odbornú spoluprácu a enviromentálne poradenstvo.

Obaja ministri vyzdvihli snahu organizačného výboru dať do popredia tému životného prostredia a otázku trvalej udržateľnosti, aby bol EYOF 2022 Banská Bystrica čo najzelenejší.

„EYOF 2022 Banská Bystrica nebude len týždňom plným športu a súťaženia mladých ľudí z celej Európy. Sme radi, že nám pri prípravách pomôžu aj ministerstvá obrany a životného prostredia. Už v najbližších týždňoch a mesiacoch pripravujeme, aj v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a mestom Banská Bystrica, viaceré aktivity pre verejnosť, ktoré prostredníctvom pozitívnych vzorov a príkladov budú propagovať nielen šport, pohyb, hodnoty olympizmu a fair play, ale aj trvalú udržateľnosť, ekológiu a enviromentalistiku. Naše programy sú určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť,“ hovorí výkonný riaditeľ organizačného výboru Peter Hamaj.

25. júla 2021

Rok po Tokiu bude vítať Slovensko EYOF 2022

Presne o rok privíta Banská Bystrica mladých športovcov z 50 krajín Európy na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022. Od 24. do 30. júla 2022 ožijú športoviská nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne. Slovensko bude hostiteľskou krajinou významného mládežníckeho športového podujatia, ktoré má ambíciu upriamiť pozornosť na dôležitosť mládežníckeho […]

12. júla 2021

Odpočítavanie jedného roka do EYOF spestrí aj predstavenie maskota a tri zaujímavé koncerty

V sobotu 24. júla začnú organizátori Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica odpočítavať rok do začiatku podujatia. Pri tejto príležitosti predstavia maskota podujatia a verejnosti ukážu malú ochutnávku toho, čo návštevníkov EYOF čaká o rok vo fanúšikovský zónach. Popoludnie v sobotu 24. júla sa bude v centre Banskej Bystrice niesť v znamení EYOF. Mesto ho bude hostiť od 24. do […]

Na úspech webinárov programu OVEP nadviažu v ďalšom školskom roku EKOworkshopy

Nové poznatky o výchove v duchu olympijských hodnôt, enviromentálnej výchove, čistom športe bez dopingu či fair play sa dozvedeli stovky účastníkov webinárov v rámci Programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP), ktoré sa konali v prvom polroku roka 2021. Webináre si získali značnú popularitu. Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravoval webináre v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom […]

Všetky správy