Organizátori EYOF vítajú záujem poslancov, je potrebné vnímať aj časový faktor

piatok, 25 september 2020

Členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa rozhodli iniciovať poslanecký prieskum na kontrolu pripravenosti na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022 Banská Bystrica. Na stredné Slovensko sa chystajú v týždni od 5. do 9. októbra.

Poslanci NR SR chcú skontrolovať pripravenosť športovísk a infraštruktúry i financovanie celého projektu. Podpredseda výboru Radovan Sloboda informoval, že do skupiny, ktorá vykoná prieskum, pozvali aj zástupcov príslušných ministerstiev, Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií i Slovenského olympijského a športového výboru.

Slovenský olympijský a športový výbor už ocenil, že zástupcovia politických strán a parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa intenzívne zaujímajú o prípravy najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenska.

Podporu zo strany poslancov Výboru  NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorí sa snažia pomôcť so zviditeľnením najväčšieho medzinárodného mládežníckeho podujatia EYOF 2022, vníma pozitívne aj prezident organizačného výboru a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Zároveň však podotýka, že je potrebné vnímať aj časový faktor.

 

Reakcia prezidenta organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska na poslanecký prieskum výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport:

„Podporu zo strany poslancov Výboru  NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorí sa snažia pomôcť so zviditeľnením najväčšieho medzinárodného mládežníckeho podujatia EYOF 2022, vnímame pozitívne.

Na druhej strane je potrebné vnímať aj časový faktor. S ministerstvom financií SR komunikujeme na úrovni štátneho tajomníka veľmi intenzívne od júna 2020. Komunikácia prebieha aj s Útvarom hodnota za peniaze, ktorému sme predložili všetky potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných investičných zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie najväčšieho medzinárodného Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. Dostali sme prísľub, že celý materiál bude predložený na rokovanie vlády SR dňa 23. septembra. Odkladanie prijatia nových uznesení nám skracuje čas nevyhnutný na plánované aktivity a prípravu projektových dokumentácií jednotlivých investičných zámerov a pod., čo môže organizáciu EYOF komplikovať. Treba si uvedomiť, že organizátori predchádzajúcich ročníkov EYOF mali na prípravu tak veľkého podujatia päť rokov. Mestu Banská Bystrica ostáva už len minimálny čas. Preto by sme uvítali, ak by sa poslanecký prieskum Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnil v čo najkratšom čase, tzn. v priebehu budúceho týždňa.

Zároveň by sme uvítali, ak by bola z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo z Ministerstva financií  SR vyčlenená osoba poverená na intenzívnu komunikáciu  s organizačným výborom EYOF. Radi by sme zdôraznili, že v záujme transparentnosti sme rezortu financií počas našich niekoľkých rokovaní ponúkli miesto plnohodnotného člena v organizačnom výbore alebo dozornej rade EYOF, ktorý by mal prehľad o všetkých finančných tokoch počas príprav najväčšieho mládežníckeho medzinárodného podujatia EYOF 2022. Naša ponuka naďalej trvá.“

október 28, 2020

Pri školskom programe pomôžu SOŠV s Banskobystrickým samosprávnym krajom a CVČ JUNIOR

Organizačný výbor XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže pri školskom programe úzko spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), v ktorého portfóliu aktivít je Vzdelávací program o olympijských hodnotách (OVEP). Tento projekt bude v nasledujúcich dvoch rokoch primárne organizovaný v banskobystrickom regióne a bude upriamovať pozornosť aj na organizáciu EYOF. Pri tejto príležitosti podpísal SOŠV Memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom […]

október 7, 2020

Učitelia z banskobystrického regiónu sa vzdelávali o olympijských hodnotách

Európsky olympijský festival mládeže 2022 Banská Bystrica ponúka aj priestor na hodnotovú výchovu mladých ľudí a pestovanie ich charakterových vlastností. Nástrojom je aj školský program OVEP, o ktorom sa viac dozvedeli učitelia zo škôl a centier voľného času banskobystrického regiónu počas seminára vo Vysokých Tatrách. OVEP ponúka rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré […]

október 6, 2020

Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022, žiada vládu o rozhodnutie

Poslanci Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnili prieskum pripravenosti športovísk a financovania XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý bude v závere júla 2022 hostiť Banská Bystrica. Organizačný výbor najväčšieho medzinárodného olympijského festivalu mládeže síce víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, ale hovorí aj o časovom strese a žiada Vládu SR o bezodkladné […]

Všetky správy