Učitelia z banskobystrického regiónu sa vzdelávali o olympijských hodnotách

streda, 07 október 2020

Európsky olympijský festival mládeže 2022 Banská Bystrica ponúka aj priestor na hodnotovú výchovu mladých ľudí a pestovanie ich charakterových vlastností. Nástrojom je aj školský program OVEP, o ktorom sa viac dozvedeli učitelia zo škôl a centier voľného času banskobystrického regiónu počas seminára vo Vysokých Tatrách.

OVEP ponúka rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré dokážu inšpirovať mladých ľudí a naučiť ich tým správnym hodnotám. Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka program jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca.

Seminár vo Vysokých Tatrách, ktorý sa uskutočnil 27. a 28. septembra,  zastrešovali Slovenský olympijský a športový výbor a organizačný výbor EYOF 2022 Banská Bystrica. Program stretnutia bol zameraný na prezentáciu hravých aktivít, ktoré v sebe zároveň nesú dôležitý výchovný potenciál a pomáhajú deťom uvedomiť si a pochopiť niektorú z olympijských hodnôt. Druhý deň seminára sa účastníci venovali  téme sociálnych sietí a možností ich využitia v rámci olympijskej výchovy.

Účastníci seminára vyjadrili s jeho programom a obsahom veľkú spokojnosť a považovali ho za inšpiratívny zdroj poznatkov a informácií, ktoré môžu ďalej aplikovať vo svojej každodennej práci s deťmi a mládežou.

SOŠV a organizačný výbor EYOF pripravujú v tomto roku aj ďalšie informatívne semináre OVEP vo Vysokých Tatrách. Ak to pandemická situácia umožní, pre záujemcov z radov pedagógov sú k dispozícii termíny 17. – 18. októbra a 16. – 17. novembra.

 

Bližšie informácie o programe OVEP aj s množstvom publikácií a materiálov na jeho praktickú aplikáciu sú k dispozícii aj TU.

 

október 28, 2020

Pri školskom programe pomôžu SOŠV s Banskobystrickým samosprávnym krajom a CVČ JUNIOR

Organizačný výbor XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže pri školskom programe úzko spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), v ktorého portfóliu aktivít je Vzdelávací program o olympijských hodnotách (OVEP). Tento projekt bude v nasledujúcich dvoch rokoch primárne organizovaný v banskobystrickom regióne a bude upriamovať pozornosť aj na organizáciu EYOF. Pri tejto príležitosti podpísal SOŠV Memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom […]

október 7, 2020

Učitelia z banskobystrického regiónu sa vzdelávali o olympijských hodnotách

Európsky olympijský festival mládeže 2022 Banská Bystrica ponúka aj priestor na hodnotovú výchovu mladých ľudí a pestovanie ich charakterových vlastností. Nástrojom je aj školský program OVEP, o ktorom sa viac dozvedeli učitelia zo škôl a centier voľného času banskobystrického regiónu počas seminára vo Vysokých Tatrách. OVEP ponúka rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré […]

október 6, 2020

Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022, žiada vládu o rozhodnutie

Poslanci Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnili prieskum pripravenosti športovísk a financovania XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý bude v závere júla 2022 hostiť Banská Bystrica. Organizačný výbor najväčšieho medzinárodného olympijského festivalu mládeže síce víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, ale hovorí aj o časovom strese a žiada Vládu SR o bezodkladné […]

Všetky správy