MAIN PARTNERS
INSTITUCIONAL PARTNERS
HELD UNDER THE AUSPICES OF

Webináre OVEP sú veľmi úspešné

štvrtok, 29 apríl 2021

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravil v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkajú žiakom a pedagógom základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa na tematických webinároch a podieľať sa tak na šírení myšlienok olympizmu.

Medzi účastníkmi majú webináre veľmi pozitívnu odozvu. Zameriavajú sa na oblasti olympijských hodnôt, fair play, antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy.

Počas prvého štvrťroka sa na webináre zaregistrovalo takmer 1600 účastníkov z radov žiakov a študentov základných a stredných škôl, ako aj pedagógov, trénerov či pedagogických pracovníkov centier voľného času.

„S našimi projektami a programom OVEP sa nám podarilo osloviť základné i stredné školy z  celého Slovenska. Prechod do online prostredia nám umožnil zvýšiť počet adresátov celého programu,“ povedala riaditeľka školského programu EYOF 2022 Banská Bystrica a riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru Ivana Motolíková.

Veľkému záujmu sa tešia webináre z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré EYOF 2022 Banská Bystrica a SOŠV organizujú v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. Zamerané sú na rôzne aktivity trvalej udržateľnosti.

Predstaviteľka Planet Lover Alexandra Madrová už prezentovala aj projekt EKOworkshopov, ktoré budú súčasť agendy udržateľnosti EYOF 2022 Banská Bystrica.

„V rámci EKOworkshopov sa budeme snažiť zlepšiť kvalitu života v našich komunitách a blízkom okolí, chceme hľadať zelené a najmä trvalo udržateľné riešenia. Je to dlhodobejší projekt, do ktorého sa môžu prihlásiť študenti od 15 rokov,“ povedala Alexandra Madrová.

25. júla 2021

Rok po Tokiu bude vítať Slovensko EYOF 2022

Presne o rok privíta Banská Bystrica mladých športovcov z 50 krajín Európy na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022. Od 24. do 30. júla 2022 ožijú športoviská nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne. Slovensko bude hostiteľskou krajinou významného mládežníckeho športového podujatia, ktoré má ambíciu upriamiť pozornosť na dôležitosť mládežníckeho […]

12. júla 2021

Odpočítavanie jedného roka do EYOF spestrí aj predstavenie maskota a tri zaujímavé koncerty

V sobotu 24. júla začnú organizátori Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica odpočítavať rok do začiatku podujatia. Pri tejto príležitosti predstavia maskota podujatia a verejnosti ukážu malú ochutnávku toho, čo návštevníkov EYOF čaká o rok vo fanúšikovský zónach. Popoludnie v sobotu 24. júla sa bude v centre Banskej Bystrice niesť v znamení EYOF. Mesto ho bude hostiť od 24. do […]

Na úspech webinárov programu OVEP nadviažu v ďalšom školskom roku EKOworkshopy

Nové poznatky o výchove v duchu olympijských hodnôt, enviromentálnej výchove, čistom športe bez dopingu či fair play sa dozvedeli stovky účastníkov webinárov v rámci Programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP), ktoré sa konali v prvom polroku roka 2021. Webináre si získali značnú popularitu. Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravoval webináre v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom […]

Všetky správy