Webináre OVEP sú veľmi úspešné

štvrtok, 29 apríl 2021

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravil v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkajú žiakom a pedagógom základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa na tematických webinároch a podieľať sa tak na šírení myšlienok olympizmu.

Medzi účastníkmi majú webináre veľmi pozitívnu odozvu. Zameriavajú sa na oblasti olympijských hodnôt, fair play, antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy.

Počas prvého štvrťroka sa na webináre zaregistrovalo takmer 1600 účastníkov z radov žiakov a študentov základných a stredných škôl, ako aj pedagógov, trénerov či pedagogických pracovníkov centier voľného času.

„S našimi projektami a programom OVEP sa nám podarilo osloviť základné i stredné školy z  celého Slovenska. Prechod do online prostredia nám umožnil zvýšiť počet adresátov celého programu,“ povedala riaditeľka školského programu EYOF 2022 Banská Bystrica a riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru Ivana Motolíková.

Veľkému záujmu sa tešia webináre z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré EYOF 2022 Banská Bystrica a SOŠV organizujú v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. Zamerané sú na rôzne aktivity trvalej udržateľnosti.

Predstaviteľka Planet Lover Alexandra Madrová už prezentovala aj projekt EKOworkshopov, ktoré budú súčasť agendy udržateľnosti EYOF 2022 Banská Bystrica.

„V rámci EKOworkshopov sa budeme snažiť zlepšiť kvalitu života v našich komunitách a blízkom okolí, chceme hľadať zelené a najmä trvalo udržateľné riešenia. Je to dlhodobejší projekt, do ktorého sa môžu prihlásiť študenti od 15 rokov,“ povedala Alexandra Madrová.

7. mája 2021

EYOF pod záštitou prezidentky republiky

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad XVI. letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF), ktorý bude od 24. do 30. júla 2022 hostiť Banská Bystrica. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vyhovela prosbe organizátorov EYOF 2022 Banská Bystrica, ktorí ju požiadali o patronát nad najväčším multišportovým podujatím v doterajšej histórii samostatného Slovenska. Zástupcovia prezidentskej kancelárie už listom […]

29. apríla 2021

Webináre OVEP sú veľmi úspešné

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravil v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkajú žiakom a pedagógom základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa na tematických webinároch a podieľať sa tak na […]

20. apríla 2021

Halu v Detve pred EYOF zrekonštruujú za 650-tisíc eur

Európsky olympijský festival mládeže 2022 Banská Bystrica prinesie aj vylepšenia športovej infraštruktúry v regióne. Okrem Banskej Bystrice budú hostiť súťaže aj Zvolen, Slovenská Ľupča, Badín a Detva. V Detve sa pred EYOF 2022 Banská Bystrica uskutoční rekonštrukcia mestskej športovej haly, ktorá bude dejiskom hádzanárskeho turnaja. Pod Poľanou už začali s prípravnými prácami, stavebné sa budú realizovať od septembra do […]

Všetky správy