HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZALI

OCEP

Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP) bude prebiehať v školskom roku 2021/2022 a bude exkluzívnym programom pre vybraných 50 škôl zo Slovenska, ktoré budú spolupracovať s 50 partnerskými školami zo všetkých európskych krajín. Spolupráca bude spočívať vo vzájomnej komunikácii a výmene informácií z rôznych oblastí, napr. geografie, histórie, kultúry, športu atď.

Zúčastnené slovenské školy získajú počas celého školského roka materiálnu podporu v podobe publikácií a propagačných materiálov, možnosť zúčastniť sa stretnutí so športovcami a olympionikmi, možnosť navštíviť Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave a omnoho viac.

Tieto školy zároveň dostanú príležitosť stať sa súčasťou podujatia EYOF v Banskej Bystrici 2022 v rámci výstavných pavilónov vo FAN ZÓNE v Parku pod pamätníkom.

OCEP – exkluzívna podpora pre 50 slovenských škôl

Materiál: publikácie, vlajky, propagačné predmety, tričká Olympijský deň
Aktivity: návšteva Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave, besedy a stretnutia so športovcami, spoznávanie športov
Médiá: propagácia aktivít školy na webe SOŠV/EYOF 2022 a na sociálnych sieťach

Najaktívnejšia škola v programe OCEP počas celého školského roka 2021/2022 (6 študentov + pedagóg) pocestujú na exkurziu do sídla Medzinárodného olympijského výboru a Olympijského múzea v Lausanne.

HODNOTY OCEP

OCEP v sebe zahŕňa kľúčové prvky Coubertinovej filozofie, ktoré sú v Olympijskej charte, a ktoré môžu

nepochybne priniesť osoh v rôznych učebných prostrediach, ak sa uplatnia s prístupom, ktorý sa zakladá na daných hodnotách:

• Rozvoj tela, vôle a mysle: Všetky školy by sa mali snažiť, aby sa z ich študentov stali všestranní jedinci, ktorí budú fyzicky, kultúrne, psychologicky aj sociálne zdatní a schopní čeliť výzvam, s ktorými sa stretnú v detstve i v počas dospievania.

• Radosť z úsilia: Školy by mali študentov povzbudzovať, aby vyvíjali snahu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie osobné výsledky, a aby z tohto úsilia mali radosť.

• Hodnota vzorov: Všetky školy by sa mali snažiť o utváranie a realizáciu konceptu líderstva prostredníctvom pozitívneho príkladu. Mali by sa propagovať, vyzdvihovať a uplatňovať lídri z radov rovesníkov, a to v každej oblasti života.

• Presadzovanie univerzálnej etiky: Školy by mali obhajovať využívanie športových a kultúrnych prejavov na presadzovanie humanistických atribútov ako sú tolerancia, rešpekt inakosti a dodržiavanie princípov „fair play“.

SKÚSENOSTI S PROGRAMOM OCEP 2019

Pri príležitosti EYOF 2019 v azerbajdžanskom Baku sa do programu OCEP zapojili aj študenti Gymnázia Pierra de Coubertin v Piešťanoch. Eva Corticelli, pedagóg gymnázia, ktorá skupinu študentov viedla na margo programu dodáva:

„OCEP je skutočne úžasný program s neobmedzenými možnosťami, ktorý by bola škoda nevyužiť. Rada by som sa preto ešte raz touto cestou poďakovala za možnosť zapojiť sa do programu a preskúmať jeho možnosti. Pre nás všetkých to bol rozhodne nezabudnuteľný zážitok a fantastická skúsenosť.“

VIDEO

Pozrite si záznam z webinára „Skúsenosti s programom OCEP z pohľadu pedagóga“
Záznam na YouTube