GENERAL PARTNERS
MAIN PARTNERS
PARTNERS / PRODUCT PARTNERS
MEDIA PARTNERS
INSTITUTIONAL PARTNERS
HELD UNDER THE AUSPICES OF

SCHOOLS INVOLVED

The list of schools participating in the OCEP 2022 programme:

School Street Municipality
Gymnázium M. Kováča Mládežnícka 51 Banská Bystrica
Gymnázium A. Sládkoviča Komenského 18 Banská Bystrica
Spojená škola Kremnička 10 Banská Bystrica
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
ZŠ Slobodného slovenského vysielača Skuteckého 8 Banská Bystrica
Gymnázium Terézie Vansovej 17. novembra 6 Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola Jesenského 903 Tisovec
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov
Gymnázium J. Kráľa SNP 3 Zlaté Moravce
ZŠ Zlatá Zlatá 2 Rožňava
ZŠ s MŠ Hlavná 37 Vysoká pri Morave
Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27 Michalovce
SOŠ Hattalova 968 Námestovo
SOŠ Technická Kukučínova 483/12 Poprad
ZŠ Juh Sídlisko Juh 1054 Vranov nad Topľou
Námestie mladosti 1 Žilina
CZŠ s MŠ sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov
Ústredie 760 Oščadnica
ZŠ s MŠ Hlavná 113/68 Terňa
Súkromné gymnázium MERCURY Zadunajská cesta 27 Bratislava-Petržalka
Jarovnice 192 Jarovnice
Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24 Banská Bystrica
SOŠ T. Vansovej 32 Prievidza
Spojená škola Pankúchova 6 Bratislava-Petržalka
Mallého 2 Skalica
Nám. L. Novomeského 2 Košice-Staré Mesto
T. J. Moussona 4 Michalovce
ZŠ s MŠ O. Štefku M. R. Štefánika 432 Varín
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 24 Veľká Lesná
ZŠ Vilka Šuleka Školská 165 Hlohovec
Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou
ZŠ s MŠ Radvanská 1 Banská Bystrica
SOŠ informačných technológií Tajovského 30 Banská Bystrica
Škultétyho 1 Nitra
Gymnázium Pierra de Coubertin Námestie SNP Piešťany
SOŠ hotelových služieb a obchodu Školská 5 Banská Bystrica
Hodruša-Hámre 227 Hodruša-Hámre
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica
Súkromná stredná škola Pink Harmony Jesenského 42 Zvolen
Konzervatórium J. L. Bellu Skuteckého 27 Banská Bystrica
Katolícke gymnázium Š. Moysesa Hurbanova 9 Banská Bystrica
Sitnianska 32 Banská Bystrica
Golianova 8 Banská Bystrica
Gymnázium J. A. Komenského Škultétyho 10 Košice
Ďumbierska 17 Banská Bystrica
Trieda SNP 20 Banská Bystrica
Spojová 14 Banská Bystrica
Čs. armády 22 Prešov
Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35 Bratislava
Gymnázium J. G. Tajovského J. G. Tajovského 25 Banská Bystrica