MAIN PARTNERS
MEDIA PARTNERS
INSTITUCIONAL PARTNERS
HELD UNDER THE AUSPICES OF

Ako sa stať dobrovoľníkom

Proces prihlásenia sa za dobrovoľníka na EYOF 2022 Banská Bystrica je jednoduchý. Predovšetkým je potrebné si prečítať podmienky, ktoré od dobrovoľníkov očakávame a budeme vyžadovať. Následne je potrebné sa oboznámiť s postupom registrácie a registrovať sa.

Registráciu dobrovoľníkov spúšťame 11. marca 2021.

Proces po registrácii

Osobný pohovor

Každý uchádzač, ktorý sa registroval a má záujem stať sa súčasťou dobrovoľníckeho tímu „I am Volunteer EYOF 2022“, musí absolvovať osobný pohovor. Osoba, ktorá sa nebude môcť z objektívnych dôvodov zúčastniť na osobnom pohovore, ho môže po dohode s riaditeľom dobrovoľníkov absolvovať alternatívnou formou (telefonický rozhovor, Skype call, individuálny termín pohovoru v priestoroch organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica).

Osobné pohovory sa uskutočnia v nových termínoch, ktoré čoskoro zverejníme.

 Testovacie podujatia

Dobrovoľníci sa v rámci zacvičenia a overenia ich schopností musia zúčastniť aspoň na jednom testovacom podujatí. Testovacích podujatí je trinásť a majú za úlohu otestovať športoviská, športové vybavenie a organizačný tím. Tieto podujatia môžu posunúť dobrovoľníkov na vyššie pozície v rámci dobrovoľníckeho programu (supervízor dobrovoľníkov a koordinátor dobrovoľníkov).

Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia na jednom z 13 testovacích podujatí, absolvujú zároveň čiastočnú prípravu na dobrovoľnícku pozíciu, ktorú môžu vykonávať aj priamo na EYOF 2022 Banská Bystrica.

Školenia a tréning

  • Všeobecné školenie*

Školenie je zamerané na oboznámenie sa s významom dobrovoľníckej činnosti na EYOF 2022 Banská Bystrica, s právami a povinnosťami dobrovoľníka a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Ďalšie témy: Zachovanie sa v prípade mimoriadnych situácií. Zdravie a ochrana života, bezpečnosť a bezpečnosť ochrana zdravia pri práci. Diskusia a podpis zmluvy o dobrovoľníckej činnosti medzi dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.

  • Špecializované školenie I.*

Školenie je zamerané na teoretický tréning a vzdelávanie týkajúce sa konkrétnych činností, ktoré budú dobrovoľníci vykonávať na dobrovoľníckej pozícii počas EYOF 2022 Banská Bystrica.

  • Špecializované školenie II.

Školenie je zamerané na praktický tréning a oboznámenie sa s konkrétnymi činnosťami, ktoré budú dobrovoľníci vykonávať na mieste ich určenia.

* Všeobecné a špecializované školenie I. sa budú konať v jeden deň. Školenia bude možné absolvovať pomocou online vzdelávania (e-learning).

Sprievodné podujatia pre dobrovoľníkov

Sprievodné podujatia pre dobrovoľníkov sú jednodňové akcie zamerané na spoznávanie sa a prehlbovanie vzťahov medzi dobrovoľníkmi, aby vytvorili jeden tím.

Účasť na podujatiach je dobrovoľná a ich priebeh je neformálny. Sprievodné podujatia majú rôzny charakter a sú prednostne určené pre sekciu dobrovoľníkov.

O pripravovaných sprievodných podujatiach budeme informovať už registrovaných dobrovoľníkov prostredníctvom dobrovoľníckeho portálu a Newslettrov.

Účasť na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 v Banskej Bystrici

Registrovaní dobrovoľníci, ktorí absolvovali osobný pohovor, zúčastnili sa na testovacom podujatí, absolvovali všeobecné a špecializované školenie, podpísali zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a získali dobrovoľnícku uniformu, budú vykonávať dobrovoľnícku službu.

Viac o podmienkach a dobrovoľníckej službe sa dozviete v sekcii dobrovoľnícka služba.