GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

BANSKÁ BYSTRICA

Banská Bystrica je považovaná za srdce Slovenska. Je obklopená pohoriami s národnými parkami.
Je významným dopravným uzlom z hľadiska rozvoja cestovného ruchu.

Banská Bystrica je prístupná všetkými dopravnými prostriedkami – autom, autobusom, vlakom i leteckou dopravou vďaka neďalekému letisku Sliač, ktoré je vzdialené len 15 km (iba pre charterové lety).

Mesto s bohatou históriou

Prvá písomná zmienka o Banskej Bystrici pochádza z 13. storočia. V roku 1255 udelil kráľ Belo IV. Banskej Bystrici štatút slobodného kráľovského mesta. Banská Bystrica bola medzi prvými na Slovensku vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Významnou črtou mesta je centrálne obdĺžnikové námestie s historickými domami, stĺp Panny Márie a jedinečná hodinová veža.

Moderná história

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sa mesto usilovalo o posilnenie oblastí, ktoré boli historicky s ním späté – bankovníctvo, vzdelávanie, cestovný ruch a šport. Založením Univerzity Mateja Bela v roku 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti je Banská Bystrica hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a je aj centrom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mesto je sídlom troch univerzít – Univerzity Mateja Bela (6 fakúlt s takmer 8000 študentmi), Akadémie umení (3 fakulty s približne 600 študentmi) a Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch ako fyzioterapia či urgentná zdravotná starostlivosť.

V Banskej Bystrici je osemnásť stredných škôl, dlhoročnú tradíciu má Športové gymnázium.

Mesto spravuje 23 základných škôl. Už v roku 1968 boli športové triedy zriadené na základnej škole na Golianovej ulici, v ktorých vyrástli viacerí skvelí športovci.

VIAC INFORMÁCII O BANSKEJ BYSTRICI: www.banskabystrica.sk