GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Hlavná mapa

Parkovisko na Mičinskej ceste bude slúžiť ako hlavné záchytné parkovisko. Pokiaľ prichádzate do Banskej Bystrice zo smeru od Zvolena, môžete využiť parkovisko pri Tescu a následne využiť MHD v Banskej Bystrici, keďže väčšina parkovacích kapacít v okolí športovísk bude obmedzená a uzatvorená pre návštevníkov. Na tieto parkovacie plochy sa bude možné dostať iba s platnou parkovacou kartou EYOF.

Tenis a Bedminton

Atletika

Ceremoniály

Cyklistika - časovka

Cyklistické preteky - časovka jednotlivcov je v rámci športového programu EYOF Banská Bystrica 2022 na programe v dňoch 24.7., 26.7. a 29.7.2022. Športovci budú súťažiť na trati so štartom z ulice Lazovná, ktorá bude pokračovať cez Medený Hámor, Jakubovskú cestu, Kostiviarsku cestu a ulice Lazovná, Jána Bottu a Horná Strieborná. Cieľ pretekov je naplánovaný na Námestí SNP.

Cyklistika - hromadný štart

Ďalšie dopravné obmedzenie pocítia Banskobystričania v dňoch 27.7.2022 (tréning na trati) a 28.7.2022 (preteky) kedy budú štartovať cyklistické preteky s hromadným štartom. Trasa pretekov bude viesť z Banskej Bystrice cez Rakytovce, Badín, Vlkanovú, Hronsek, Veľkú Lúku, Lukavicu, Dolnú a Hornú Mičinú s cieľom pretekov v Banskej Bystrici. Preteky budú pre obyvateľov Banskej Bystrice znamenať dopravnú reguláciu s úplnou uzáverou trate. Na všetkých križovatkách a cestách budú usporiadatelia, ktorí budú po celý čas regulovať dopravu a podávať informácie. Prosíme obyvateľov, aby rešpektovali pokyny usporiadateľov a dopravné značenia a za žiadnych okolností nevchádzali do trate cyklistických pretekov.

 

Už od začiatku príprav a zabezpečenia Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 dbajú organizátori na to, aby  v dňoch 24. až 30. júla Banskobystričanov pri presunoch obmedzovali čo najmenej. Podujatie svetových rozmerov, aké na Slovensku v takomto rozsahu ešte nebolo, si napriek tomu vyžiada reguláciu dopravy, predovšetkým počas cyklistických súťaží – časoviek a pretekov s hromadným štartom dievčat a chlapcov zo 48 krajín Európy. Všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta žiadame o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov usporiadateľov a sledovanie prenosného dopravného značenia.   

Otvárací a zatvárací ceremoniál (24. a 30. júl)

V deň začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže, 24. júla 2022, budú mať Banskobystričania jedinečnú možnosť vidieť a pozdraviť defilé všetkých 3 500 domácich a zahraničných účastníkov a športovcov podujatia. V čase približne o 19:00 hod. sa vydajú z Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách popri ESC na Námestie SNP a cez Kapitulskú ulicu sa dostanú až do dejiska otváracieho ceremoniálu – do Parku pod Pamätníkom SNP. Počas úvodného a záverečného ceremoniálu bude jeden jazdný pruh na Námestí slobody vyhradený pre autobusy športových výprav, ktoré budú odvážať športové výpravy do ich ubytovacích zariadení. 

Parkoviská vyhradené pre potreby EYOF

Počas trvania podujatia nebudú môcť Banskobystričania využívať parkovisko na Štiavničkách pri Národnom atletickom Štadióne SNP, parkovacie miesta pred Barbakanom a Úradom BBSK na Námestí Š. Moysesa, parkovaciu plochu pri zmrzline pod Pamätníkom SNP a parkovať nebudú môcť ani v časti ulice ČSA pri Katastrálnom úrade. Pre potreby účastníkov a organizátorov EYOF bude zároveň vyhradené štrkové parkovisko na Bellušovej ulici a parkovacie miesta pri zimnom štadióne, kde budú prebiehať súťaže v športovej gymnastike. Obsadené pre účely podujatia budú aj parkoviská pred objektom Domu kultúry, internátmi na Tajovského ulici, na ul. Trieda SNP a časť plochy pred Aulou SZU. 

Treba počítať so zvýšeným pohybom autobusov 

Presun účastníkov a športovcov medzi jednotlivými športoviskami a ubytovacími zariadeniami zabezpečujú organizátori kyvadlovou dopravou, ktorú budú môcť využívať len akreditované osoby. Autobusy s riadnym označením obyvatelia spozorujú na zastávkach MHD známych ako: Plážové kúpalisko, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Tajovského, Internátna... „Najvyťaženejšie miesto, kde Banskobystričania môžu pocítiť obmedzenia, bude pri plážovom kúpalisku zo strany od ZAaRES-u. Rozsiahle parkovisko totiž poslúži ako hlavná stanica autobusov kyvadlovej dopravy. V areáli kúpaliska bude zároveň cateringový stan s oddychovou zónou a zázemím, kde sa budú všetci účastníci podujatia a športovci stravovať či načerpávať sily pred svojimi športovými výkonmi. Priechod pre chodcov, ako aj vjazd a výjazd na parkovisko v tejto lokalite bude regulovaný mestskou políciou.  V tomto úseku dôjde aj k zníženiu rýchlosti na 30 km/h,“ z organizačného výboru objasňuje riaditeľ pre dopravu EYOF Peter Iľanovský. 

Dopravné obmedzenia z dôvodu cyklistických pretekov – časovka

V cyklistike zabojujú o medaily dievčatá a chlapci zo 48 krajín Európy  v časovke a v pretekoch s hromadným štartom, počas ktorých bude v meste potrebná regulácia dopravy a uzatvorenie príslušnej trasy. Časovka sa uskutoční v dňoch 24. júla (tréning) s uzavretím trasy v čase 12:00 hod. – 16:00 hod. a v utorok, 26. júla (preteky) s uzavretím trasy  od 10:00 hod. do 14:00 hod. a od 15:00 hod. do 19:00 hod. so štartom a cieľom na Námestí SNP.  Športovci sa vydajú po trase cez Lazovnú ulicu, Medený Hámor, Kostiviarsku cestu, Jakubskú cestu a späť, s príchodom  do cieľa cez ulice Jána Bottu a Horná Strieborná. V týchto termínoch je potrebné počítať aj so zmenou dopravného režimu na Bakossovej ulici a s uzatvorením  Námestia Š. Moysesa až po Slovenskú poštu. V čase uzávierky uvedenými ulicami nebude možný prejazd vozidiel hromadnej ani individuálnej dopravy. Linky MHD a dotknuté spoje prímestskej autobusovej dopravy budú premávať po alternatívnych trasách, rešpektujúc uzavreté úseky ciest. Konkrétne informácie o trasách spojov, vynechaných alebo doplnených zastávkach zverejní dopravca formou oznamov na autobusových zastávkach, vo vozidlách a webe www.sadzv.sk. 

Preteky jednotlivcov s hromadným štartom

So zvýšeným počtom cyklistov na cestách v meste Banská Bystrica a jej okolí treba počítať dňa 27. júla, keď budú mať cyklisti na trati hlavných cestných pretekov oficiálny tréning. Hoci v tento deň nedôjde k uzatváraniu ciest, všetkých obyvateľov a návštevníkov žiadame o ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť na hlavnom okruhu. Ten vedie z Námestia SNP cez Kapitulskú ulicu na Hornú Mičinú, Dolnú Mičinú, cez Lukavicu, Veľkú Lúku, Hronsek, Vlkanovú, Badín, Rakytovce, Kremničku, Sládkovičovu ulicu s cieľom na Námestí SNP, pričom v oboch kategóriách sa bude jazdiť po dva okruhy. S dopravnými obmedzeniami treba na tejto trase počítať v deň hromadných pretekov vo štvrtok, 28. júla od 10:00 hod. do 13:00 hod. a od 15:00 hod. do 18:30 hod. Jednotlivé úseky ciest na trati pretekov budú postupne uzatvárať a otvárať mobilné hliadky Polície SR pred prejazdom prvých pretekárov a po prejazde posledného pretekára.  Uvedené opatrenia zasiahnu aj spoje mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, ktoré tak podľa pokynov polície vyčkajú na otvorenie trate na zastávkach alebo na začiatku uzatvorených úsekov. Na všetkých cestách a križovatkách budú usporiadatelia regulovať dopravu a poskytovať informácie o možných obchádzkach. 

Vo štvrtok, 28. júla nebude umožnené parkovanie v celom úseku Kapitulskej ulice a horná časť ulice od križovatky s Cikkerovou ulicou sa uzavrie pre potreby organizácie pretekov a bezpečného prejazdu cyklistov.  V zóne štartu a cieľa na Námestí SNP treba počítať aj s obmedzeniami pre peších, keďže tu bude situované nevyhnutné technické zázemie pretekov a koridor pre prejazd cyklistov z vozovkovej časti Dolnej ulice a Námestia SNP smerom na Kapitulskú ulicu. To bude vymedzené  mobilnými zábranami.

Prosíme obyvateľov, aby rešpektovali pokyny polície, organizátorov, ako aj dopravné značenie a nevchádzali na trať pretekov v čase jej uzavretia z vedľajších ciest ani susediacich nehnuteľností, prípadne nenechávali odstavené vozidlá na okraji vozovky na uliciach a cestách, po ktorých vedie trasa pretekov.