GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

SPRÁVNA RADA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

JÁN NOSKO, primátor mesta Banská Bystrica a prezident organizačného výboru

ANTON SIEKEL, prezident Slovenského olympijského a športového výboru a viceprezident organizačného výboru 

JOZEF LIBA, generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru a konzultant organizačného výboru 

JAKUB GAJDOŠÍK, viceprimátor mesta Banská Bystrica 

MARICA KOREŇOVÁ, prednostka Mestského úradu Banská Bystrica 

IVAN ŠABO, riaditeľ pre infraštruktúru 

IVETA VARGOVÁ, zástupkyňa mesta Banská Bystrica

Organizačný výbor EYOF Banská Bystrica 2022

Peter Hamaj
výkonný riaditeľ

Jozef Liba
konzultant

Kateřina Nyčová
konzultantka

Daniela Pápaiová
finančná riaditeľka

Martin Mancoš
back office manažér & asistent výkonného riaditeľa

Akreditácie & Registrácie

Michaela Rusková
riaditeľka oddelenia

Adrián Lucinkiewicz
manažér pre registrácie

Bezpečnosť

Roman Štamberský
riaditeľ oddelenia

Ladislav Gračík
koordinátor bezpečnosti

Catering

Ján Brejka
riaditeľ oddelenia

Lenka Lukáčová
asistentka riaditeľa

Magdaléna Čisárová
venue manažérka

Ceremoniály, VIP zabezpečenie a protokol

Mira Mažgutová
riaditeľka oddelenia

Martina Beszédesová
zástupkyňa riaditeľky

Dobrovoľníci

Júlia Jančíková
riaditeľka oddelenia

Peter Laššák
koordinácia dobrovoľníkov

Jakub Trnka
podpora dobrovoľníkov

Andrea Rusková
vzťahy s dobrovoľníkmi

Doprava

Peter Iľanovský
riaditeľ oddelenia

Informačné technológie a komunikácia

Pavol Čintala
riaditeľ oddelenia

Infraštruktúra

Ivan Šabo
riaditeľ oddelenia

Lukáš Berec
manažér pre infraštruktúru

Matej Libič
manažér pre infraštruktúru

Peter Faluš
asistent pre energetiku

Jakub Bokomlaško
projektový manažér

Stanislav Kútik
manažér pre infraštruktúru

Karol Kulanko
produkčný manažér

Marketing

Lukáš Donoval
riaditeľ oddelenia

Zuzana Habodászová
manažérka propagácie

Adam Slobodník
manažér pre ceremoniály a fanzónu

Peter Buček
grafik

Mediálne služby

Michaela Grendelová
riaditeľka oddelenia

Elena Smrigová
manažérka pre PR a médiá

Andrej Dobrík
riaditeľ produkcie a livestreamingu

Vzťahy s národnými olympijskými výbormi

Petra Gantnerová
riaditeľka oddelenia

Dominika Cevárová
zástupkyňa riaditeľky

Adriana Škorvánková
koordinátorka vzťahov s NOV

Jakub Handzok
koordinátor vzťahov s NOV

Školský program a olympizmus

Ivana Motolíková
riaditeľka oddelenia

Silvia Remiašová
asistentka pre školský program a olympijské aktivity

Julián Krull
koordinátor OCEP

Kamil Pavlinský
koordinátor OVEP a programu ambasádorov

Šport

Marek Majerčák
riaditeľ oddelenia

Martin Škarba
športový manažér

Andy Zererová
športová manažérka

Elena Škarbová
športová koordinátorka a asistentka back office

Gabriela Stacherová
športová koordinátorka

Trvalá udržateľnosť

Zuzana Moravčíková
riaditeľka oddelenia

Ubytovanie

Jaroslava Senčeková
riaditeľka oddelenia

Zuzana Pupišová
manažérka ubytovania

Zuzana Senčeková
manažérka ubytovania

Zdravotné zabezpečenie

Peter Lakomý
riaditeľ oddelenia