SPRÁVNA RADA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

JÁN NOSKO, primátor mesta Banská Bystrica a prezident organizačného výboru

ANTON SIEKEL, prezident Slovenského olympijského a športového výboru a viceprezident organizačného výboru 

JOZEF LIBA, generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru a konzultant organizačného výboru 

JAKUB GAJDOŠÍK, viceprimátor mesta Banská Bystrica 

MARICA KOREŇOVÁ, prednostka Mestského úradu Banská Bystrica 

IVAN ŠABO, riaditeľ pre infraštruktúru 

IVETA VARGOVÁ, zástupkyňa mesta Banská Bystrica

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

JÁN NOSKO, prezident
ANTON SIEKEL, viceprezident
PETER HAMAJ, výkonný riaditeľ
KATEŘINA NYČOVÁ, konzultantka
JOZEF LIBA, konzultant
IVAN ŠABO, infraštruktúra
ROMAN ŠTAMBERSKÝ, bezpečnosť
DANIELA PÁPAIOVÁ, financie
PETER PAŠUTH, komunikácia, médiá a mediálne operácie
PETRA GANTNEROVÁ, vzťahy s národnými olympijskými výbormi
IVANA MOTOLÍKOVÁ, školský program
MATEJ ŽOFAJ & ANDREA DOLINSKÁ, dobrovoľníci
ZUZANA PUPIŠOVÁ, ubytovanie
MILOSLAV KLIMA, catering a doprava
LADISLAV BARTA, marketing a produkcia
LUKÁŠ DONOVAL, sponzoring
MARTIN MANCOŠ, office manažér, IT
ANDREJ DOBRÍK,
videoprodukcia a live stream
MARTIN ŠKARBA,
 asistent výkonného riaditeľa OV
MARTIN ADAMEC, office manažér
PETER BUČEK, grafika