GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

AKREDITÁCIA MÉDIÍ

Akreditácia pre zástupcov televíznych i rozhlasových médií, píšucich novinárov i fotoreportérov je dostupná tu:

https://ras.eurolympic.org/eoc-publicregistration

Akreditačný proces je spustený od 15. apríla do 30. júna 2022.

Po jeho skončení budete vyrozumený o výsledku.

Novinári, ktorým bude akreditácia schválená, dostanú potrebné informácie k EYOF Banská Bystrica 2022 v Media Guide.

Postup pri registrácii nájdete tu: manuál [Media_Registration_procedure.pdf]

V prípade otázok sa môžete obrátiť na email media@eyof2022.com.