GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Školský program ponúka pre základné, stredné i vysoké školy prostredníctvom programu OVEP rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré dokážu inšpirovať mladých ľudí a naučiť ich tým správnym hodnotám.

 

OVEP (Olympic Values Education Programme) je voľne dostupný výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka program jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca.

KLIKNI TU PRE VIAC INFORMÁCIÍ 

Bezplatné webináre
Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2022 v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravil v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkame žiakom a pedagógom základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa tematických webinárov a podieľať sa tak na šírení myšlienok olympizmu.

 

OCEP webináre
Slovenským školám participujúcim na programe OCEP bola ponúknutá príležitosť absolvovať nasledovné webináre:

Skúsenosti s programom OCEP z pohľadu pedagóga a študentov, Eva Corticelli (6. október 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=4z17804vwGA&list=PL83PnvswC5nTvQrbEd7Z4Rh9miWuCj5cE&index=19

Webinár bol zameraný na prezentáciu skúseností s prvou edíciou programu OCEP počas EYOF 2019 v Baku. Pedagogička z Gymnázia Pierra de Coubertin sa podelila o svoje poznatky z programu, jeho prínosy i odporúčania smerom implementácii programu v roku 2022. Súčasťou prezentácie bol aj príspevok študentov gymnázia, ktorí sa aktívne zúčastnili programu OCEP 2019.

Geografia Slovenska, Kamil Pavlinský, Peter Pašuth (29. november 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=-J0BepTuyTA&list=PL83PnvswC5nTvQrbEd7Z4Rh9miWuCj5cE&index=21

Webinár ponúkol slovenským školám zapojeným do programu OCEP informácie ako pristúpiť k spracovaniu témy geografia Slovenska a jej následnej prezentácie zahraničným partnerským školám.

Kultúra, umenie, tradície, sviatky a šport, Jordanka Palovičová (13. december 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=87fBUpZJMzE&list=PL83PnvswC5nTvQrbEd7Z4Rh9miWuCj5cE&index=22

Webinár ponúkol slovenským školám zapojeným do programu OCEP informácie o kultúre a umení v rámci olympijských hier.

Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN (2. marec 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=8bgXhkC9Z5g&list=PL83PnvswC5nTvQrbEd7Z4Rh9miWuCj5cE&index=23

Webinár bol zameraný na prezentáciu poznatkov z oblasti komunikačných a prezentačných zručností s úmyslom pomôcť študentom zapojeným do komunikácie so zahraničnými školami.