HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZALI

Školský program ponúka pre základné, stredné i vysoké školy prostredníctvom programu OVEP rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré dokážu inšpirovať mladých ľudí a naučiť ich tým správnym hodnotám.

 

OVEP (Olympic Values Education Programme) je voľne dostupný výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka program jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca.

KLIKNI TU PRE VIAC INFORMÁCIÍ 

Bezplatné webináre
Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2022 v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravil v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkame žiakom a pedagógom základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa tematických webinárov a podieľať sa tak na šírení myšlienok olympizmu.

PONUKA WEBINÁROV