GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE (EYOF)

Európsky olympijský festival mládeže organizujú v spolupráci s hostiteľskými mestami Európske olympijské výbory, ktoré majú na podujatie aj exkluzívne práva. EYOF je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci sa v letných i zimných športoch stretávajú v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru.

Letnej verzie EYOF sa zúčastňuje približne 3600 mladých športovcov a členov realizačného tímu, zatiaľ čo zimnej verzie okolo 1600.
Podujatie sa koná pod olympijskou vlajkou a je bohaté na rôzne olympijské tradície. Nechýba olympijský oheň či slávnostný sľub športovcov a funkcionárov. EYOF je bránou na olympijské hry, veľa medailistov z festivalu získalo neskôr cenný kov aj na olympijských hrách. Viaceré európske športové hviezdy urobili svoje prvé kroky na medzinárodnej športovej scéne práve na EYOF-e. Aj keď EYOF nie je pre všetkých odrazový mostík do ich kariér, všetci účastníci si z podujatia odnášajú cenné priateľstvá a skúsenosti, ktoré pretrvávajú celý život.
EYOF poskytuje príležitosť pre mladých športovcov vyskúšať si, ako vyzerá olympijské podujatie. Zároveň povzbudzuje mladých ľudí do športových aktivít a zdravého životného štýlu.

EYOF
… je najväčšie multišportové podujatie pre európsku mládež
… učí mladých, aké sú hodnoty a ideály Olympijskej charty
… vzdeláva a motivuje mládež k športu a osvojovaniu si zdravého životného štýlu
… je miestom stretnutia mladých športovcov z 50 európskych krajín

HISTÓRIA
Autorom myšlienky Európskeho olympijského festivalu mládeže je čestný prezident Medzinárodného olympijského výboru a bývalý prezident Európskych olympijských výborov Jacques Rogge. Pôvodne podujatie nieslo názov Európske olympijské dni mládeže, prvá edícia sa konala v Roggeho rodnej krajine, v Belgicku v roku 1991. V roku 1993 pribudla zimná verzia, ktorú usporiadalo Taliansko. Slovensko hostilo zimný EYOF vo Vysokých Tatrách v roku 1999.


„Tento festival poskytuje mladým športovcom z Európy veľkú motiváciu, keďže dodáva od začiatku ich kariére zmysel.“

Jacques Rogge

Viac informácii o EYOF: www.eyof.org