GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

LOGO

Vizuálne nadväzuje na jeho úspešného predchodcu, logo Európskeho mesta športu, s ktorým mali  obyvatelia Banskej Bystrice možnosť stretávať sa po uplynulé roky. Pri logu EMŠ bola hlavná symbolika v tvare uzla, prezentujúceho silu spojenia športov, nové logo pre letný EYOF Banská Bystrica 2022 zase symbolizuje víťazstvo.

Mladý banskobystrický grafik a animátor Marián Dieneš, autor loga, zachytil symbol víťazstva prostredníctvom viacerých motívov, napr. bežkyne pretínajúcej cieľovú pásku či olympijského ohňa. Symboliku loga podčiarkol príchodom olympijských farieb do mesta Banská Bystrica, ktoré sa transformujú do erbu mesta v tvare medaily.

 

 

MASKOT 

Oficiálnym maskotom EYOF Banská Bystrica 2022 je banský škriatok Bystrík. Meno Bystrík už základom slova pripomína Banskú Bystricu a je ľahko zapamätateľné.

Mesto Banská Bystrica i okolitý región sú spájané s povesťami o permoníkoch. Škriatkovia boli podľa povestí pradávni strážcovia a ochrancovia nerastov a pokladov v okolí banských štôlní, opatrovali a kopali rudu so vzácnymi nerastami, pomáhali baníkom v práci a varovali ich pred nebezpečenstvom.

 

Rozvoj stredovekej Banskej Bystrice bezprostredne súvisel s ťažbou a spracovaním strieborno-medenej rudy v blízkom okolí mesta. Baníctvo v regióne zohralo významnú úlohu. Banícke povolanie patrilo vtedy k veľmi rizikovým povolaniam, preto k ochrane života baníci hľadali pomoc u svojho patróna. Boli to rôzni škriatkovia a permoníci. V minulosti si ľudia niektoré prírodné javy vysvetľovali ako vplyv nadprirodzených mocností a bytostí.

Permoníci dali ľuďom vieru v skalných duchov. Tieto postavy z rozprávok a povestí, patriace k životu baníkov, sa stali súčasťou folklóru a jedným zo symbolov baníctva na strednom Slovensku.

Slovo permoník je odvodené z nemeckého Bergmännchen (banský  mužíček – pozn.). Ide o démonickú bytosť antropomorfnej podoby, strážcu a ochrancu nerastov a pokladov. V ľudových predstavách často splýva s trpaslíkom.

Podľa legiend permoníci žili vo väčších spoločenstvách v podzemných chodbách a banských štôlňach. Opatrovali a kopali rudu a vzácne nerasty. Odievali sa do pestrých, najmä červených šiat a ako baníci nosili kožené zástery a banské pracovné nástroje. Predstava o ich oblečení je odvodená od stredovekého odevu baníkov a udržiavaná výtvarným prejavom i ústnou prozaickou tradíciou. Pomáhali baníkom v práci a varovali ich pred nebezpečenstvom, za čo im baníci dávali rôzne obety a úzkostlivo dodržiavali tradíciou stanovené banské zvyky. Zato im permoníci neraz sami ukázali, kde majú kopať, aby narazili na žilu. Nemilosrdne však trestali tých, čo pod zemou pískali, správali sa hlučne a nerešpektovali ich príkazy a zákazy.

Svoju prítomnosť dávali v štôlňach najavo väčšinou iba klopaním; ak sa baníkom ukázali, znamenalo to nebezpečenstvo, napríklad zasypanie šachty.

O podobe maskota rozhodla odborná porota zložená z odborníkov na výtvarné umenie a olympizmus. Víťazný návrh od Bratislavčana Milana Prekopa vzišiel z 1102 zaslaných súťažných prác.