GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

FAQs

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Môžu sa na podujatí zúčastniť aj dobrovoľníci mladší ako 16 rokov?

Na podujatí sa môžu zúčastniť iba dobrovoľníci, ktorí v deň jeho začiatku dovŕšia vek 16 rokov. Dobrovoľníci vo veku 16 a 17 rokov sa môžu zúčastniť na EYOF Banská Bystrica 2022 iba so súhlasom zákonného zástupcu.

2. Je nutné podpísať dobrovoľnícku zmluvu?

Podpísanie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti je nevyhnutné na základe zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Zmluva definuje práva a povinnosti prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkov. Zmluva je postavená k ochrane záujmov oboch strán a vylučuje nekalé praktiky a úmysly zmluvných strán.

3. Mám nárok na stravu a úhradu poistenia aj v deň voľna, keď nevykonávam dobrovoľnícku činnosť?

NIE. Nárok na stravu a občerstvenie majú iba dobrovoľníci, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť minimálne 6 hodín na pracovisku počas dňa. Poistenie dobrovoľníkov pre prípad úrazu a spôsobenia škody sa nevzťahuje na dni, keď dobrovoľník nevykonával dobrovoľnícku činnosť. Mimo dobrovoľníckej služby dobrovoľník koná bežné činnosti dňa na vlastnú zodpovednosť.

4. Mám nárok zúčastniť sa na podujatí ako divák?

Dobrovoľníci na základe akreditácie majú vstup na športovisko dovolený iba vo svojom osobnom voľne a to v civilnom oblečení, ak to kapacita športoviska pre verejnosť dovoľuje.

5. Môžem pracovať aj dlhšie ako 6 hodín denne?

Dobrovoľníci môžu z vlastnej iniciatívy alebo po prosbe organizátora a vzájomnej dohode vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj dlhšie ako 8 hodín denne. Po dohode s organizátorom má dobrovoľník v tomto prípade aj ďalšie práva.

6. Od kedy do kedy sú potrební dobrovoľníci na EYOF Banská Bystrica 2022?

Každý dobrovoľník je potrebný počas celého podujatia EYOF Banská Bystrica 2022. Oficiálny príchodový deň jednotlivých výprav je 24. júla 2022 a odchodový deň je 30. júla 2022. Pomoc dobrovoľníkov budeme potrebovať v určitom období pred začatím podujatia a aj jeho skončení (napr. administratíva, akreditácie, logistika, infraštruktúra, fun zóny a iné).

7. Môžem sa zúčastniť ako dobrovoľník aj na časti podujatia a môžem potom získať certifikát o účasti?

Organizátor od dobrovoľníkov vyžaduje účasť na celom podujatí EYOF Banská Bystrica 2022. V prípade, ak to objektívne dôvody umožňujú, je na uvážení riaditeľa dobrovoľníkov, či umožní dobrovoľníkovi zúčastniť sa na podujatí a či mu bude vystavený certifikát o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník musí počítať, že mu po individuálnej dohode môže byť pridelená iná vhodná dobrovoľnícka pozícia.

8. Po anglicky nehovorím veľmi dobre a iný svetový jazyk neovládam. Je to problém?

Je možné vykonávať aj dobrovoľnícku činnosť na pozíciách, na ktorých nie je dôležité vedieť cudzí jazyk. Dobrovoľníci budú mať k dispozícii v rámci Dobrovoľníckeho sprievodcu krátky Slovensko-anglický slovník, ktorý ich naučí základy jazyka a slovné spojenia využiteľné počas podujatia.

9. Som z okolia Banskej Bystrice. Mám nárok na ubytovanie alebo bude k dispozícii niektorá z foriem prepravy?

Nárok na ubytovanie majú predovšetkým dobrovoľníci, ktorí nepochádzajú z okresu Banská Bystrica. Na základe preukázania sa platnou akreditáciou budú všetky linky Mestskej hromadnej dopravy (MHD) zdarma. Pre dobrovoľníkov z partnerských miest bude zabezpečená kyvadlová doprava zdarma.

10. Aký štandard ubytovania bude poskytnutý dobrovoľníkom nepochádzajúcim z okresu Banská Bystrica?

Banská Bystrica má veľmi limitované kapacity pre tak veľké podujatie. Štandard ubytovania bude pre dobrovoľníkov veľmi skromný a ubytovanie im bude poskytnuté na stredoškolských internátoch v mestách Banská Bystrica a Zvolen.

11. Nepochádzam z okresu Banskej Bystrice. Môžem si zabezpečiť aj vlastné ubytovanie?

Dobrovoľníci si z vlastnej vôle a na vlastné náklady môžu nájsť vlastné ubytovanie počas EYOF v Banskej Bystrici 2022 formou AirBnb, súkromných apartmánov alebo u rezidentov (rodina, kamaráti, priatelia, spolužiaci). Finančná náhrada na ubytovanie NIE je poskytovaná dobrovoľníkom, ak chcú využiť vlastné možnosti ubytovania.