Dobrovoľnícka služba

Úspešné absolvovanie dobrovoľníckeho programu

Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá v deň začatia podujatia dovŕšila vek 16 rokov. Dobrovoľníci vo veku 16 a 17 rokov sa môžu zúčastniť na podujatí iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Dobrovoľníci sa zväzujú vykonávať počas EYOF 2022 Banská Bystrica dobrovoľnícku činnosť počas celého podujatia. Niektoré dobrovoľnícke pozície budú vyžadovať dlhšiu súčinnosť a spoluprácu už pred začiatkom organizovaného podujatia.

Každý dobrovoľník musí počas celého podujatia vykonávať dobrovoľnícke činnosti minimálne 6 hodín denne. Zároveň má nárok na snack a jedno teplé jedlo. V prípade, ak dobrovoľník odpracuje 10 a viac hodín počas dňa, má nárok na ďalšie občerstvenie formou bagety alebo večere.

Dobrovoľník musí rešpektovať a správať sa podľa Dobrovoľníckeho kódexu, Manuálu činností na dobrovoľníckych pozíciách a Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľnícke pozície

1. Akreditácia

Tvorba a výdaj akreditačných kariet, práca na PC, poskytovanie informácií účastníkom.

2. Bezpečnosť

Zaistenie ochrany sektorov a zón v areáloch, na internátoch, pri sprievodných akciách a slávnostných ceremoniáloch.

3. Catering

Stravovací servis pre účastníkov, organizátorov a hostí pretekov v areáloch a ubytovacích zariadeniach.

4. Ceremoniály & Fun zóny

Asistencia a pomoc pri slávnostných ceremoniáloch (otvárací, záverečný, medailový) a ďalších spoločenských udalostiach a sprievodných programoch v rámci festivalu; organizácia fun zóny pre účastníkov).

5. Dobrovoľníci

Pomoc pri koordinácii dobrovoľníkov, tvorba zázemia pre členov tímu „I am Volunteer EYOF 2022“, informačný servis pre dobrovoľníkov, pomoc v kancelárii v sekcie dobrovoľníkov.

6. Doprava & Transport

Príchody a odchody (koordinácia a navigácia vozidiel na parkoviskách a príjazdových cestách, poskytovanie informácií v hoteloch a internátoch). Očakávanie a usmerňovanie olympijských výprav a hostí na letiskách.

7. Infraštruktúra

Zaistenie techniky a materiálu v areáloch, technická podpora.

8. IT

Inštalácia a rozmiestnenie výpočtovej a inej techniky do stanovených miest v areáloch, následná kontrola a údržba a podpora užívateľov, zaistenie dispečingu a pod.

9. Kancelária organizačného výboru

Výpomoc pri všeobecnej organizácií festivalu počas celej doby jeho príprav.

10. Médiá & PR komunikácia

Asistencia pre vedení tlačového strediska a tzv. media points v športových areáloch, služba pre novinárov, asistencia a pomoc pri realizácií internetového a TV vysielania. Administrácia webových stránok, spolupráca pri výrobe denných novín, zber zaujímavostí a podkladov, fotografovanie, písanie článkov a aktualít, rozhovory s účastníkmi a pod.

11. Marketing

Pomoc pri činnostiach na marketingovom oddelení.

12. Program pre školy

Pomoc pri organizácií programu pre školy (OCEP) počas EYOF 2022 Banská Bystrica, pomoc pri štafete s ohňom a pod.

13. Služby a vzťahy s NOC

Stála asistencia pri výpravách národných olympijských výborov (NOC), vzájomná komunikácia medzi výpravami a organizačným výborom, poskytovanie potrebných informácií organizačného charakteru, zariaďovanie požiadaviek tímom, servis v NOC Services Center.

14. Šport

Pomoc pri zaistení organizácie pretekov, usporiadateľská činnosť, práca v kancelárii, pomoc pri zaistení chodu pretekov, administratíva.

15. Ubytovanie

Asistencia pri ubytovaní všetkých akreditovaných osôb (internáty, hotely), informačné a asistenčné služby ubytovaných účastníkov EYOF 2022.

16. VIP služby & protokol

Asistencia a informačný servis pre VIP hostí festivalu.

17. Zdravotné zabezpečenie a antidoping

Skupina pre antidopingové kontroly (chaperons), dobrovoľníci s lekárskym vzdelaním/praxou.

Vybavenie dobrovoľníkov a benefity

Každý dobrovoľník za svoju ochotu a prácu získa a má nárok na:

– limitovanú edíciu oblečenia (dobrovoľnícka uniforma),
– darčekové predmety s tematikou EYOF 2022,
– poistenie počas vykonávania dobrovoľníckej služby,
– ubytovanie pre dobrovoľníkov nepochádzajúcich z okresu Banská Bystrica.

Pripravujeme aj extra benefity pre dobrovoľníkov. Konkrétne benefity budú dopĺňané a zverejňované na webovej stránke a v užívateľskom portáli pre registrovaných dobrovoľníkov.