GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Proces registrácie a Registrácia

Proces registrácie dobrovoľníka je rozdelený do troch krokov. Najskôr je potrebné po zaregistrovaní sa vytvoriť si účet dobrovoľníka. Následne je nutné potvrdiť registráciu prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Záverečným tretím krokom procesu je vyplnenie a potvrdenie registračného formulára.

Pre proces registrácie i na využívanie dobrovoľníckeho účtu odporúčame používať webový prehliadač Google Chrome. Registráciu je možné uskutočniť aj v ďalších webových prehliadačoch (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), ale niektoré prvky registračného formulára nemusia fungovať správne. Web nie je optimalizovaný na responzívne zobrazovanie a odporúčame pri registrácii použiť notebook alebo stolový počítač. Registrácia, užívateľské prostredie a registračný formulár je vytvorený vo dvoch jazykových mutáciách (slovenský a anglický jazyk). Výber jazyka je možný v pravom hornom rohu obrazovky.

Pri vypĺňaní registračného formulára dobrovoľníka je potrebné mať pripravený preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), fotografiu, na ktorej je vyobrazená vaša tvár na svetlom jednofarebnom pozadí (biele pozadie). Podľa fotografie musí byť možné Vás vizuálne identifikovať.

Registračný formulár je možné počas vypĺňania uložiť, aby sa uchovali vaše dáta, následne proces prerušiť a neskôr v ňom pokračovať. Všetky polia v registrácii sú povinné a je nutné ich vyplniť. Pri odoslaní registračného formulára je potrebné mať vyplnené všetky povinné polia. Na nevyplnené vás systém upozorní.

Pri registrácii a vypĺňaní registračného formuláru prosím uvádzajte iba pravdivé informácie. Detaily poskytnutia osobných údajov, ich spracovanie a využitie sú v dokumente o poskytnutí, spracovaní a využití osobných údajov v súlade s nariadením Európskej únie GDPR.

 

 

Registrácia pripoj sa k dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam

 

 

Registrácia dobrovoľníckeho účtu

Potvrdenie registrácie a aktivovanie dobrovoľníckeho konta

Po úspešnej registrácii je potrebné skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, ktorú ste uviedli vo formulári. Ak ste do prijatej pošty v priebehu desiatich minút neobdržali e-mail od užívateľa „EYOF 2022 Volunteers Team“ s predmetom „Volunteer Portal: Account activation | Dobrovoľnícky portál: Aktivácia účtu“, kontaktujte nás.

V texte e-mailu sa zobrazí informácia o registrácii ku konkrétnemu e-mailu a aktivačný link, na ktorý je potrebné kliknúť a dobrovoľnícky účet si aktivovať.

Po kliknutí na priložený link sa Vám zobrazí potvrdenie o úspešnom aktivovaní dobrovoľníckeho účtu a je možné sa prihlásiť do užívateľského prostredia dobrovoľníckeho účtu.

 

Výber podujatia a vyplnenie registračného formulára

Po prihlásení sa do dobrovoľníckeho účtu je potrebné zvoliť pripravované organizované podujatie, na ktorom sa ako dobrovoľník chcete zúčastniť. V tomto prípade je to European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022.

 

Následne je potrebné zaregistrovať sa kliknutím na zelené tlačidlo „Registrovať“ a vyplniť registračný formulár.

Údaje registračného formulára sú na štyroch stranách v niekoľkých sekciách. Pri vypĺňaní registračného formulára majte pripravené nasledovné veci:

  • Občiansky preukaz (ID) alebo iný preukaz totožnosti (cestovný pas)
  • Fotografiu s rozmerom 3:4 formátu .jpg alebo .jpeg veľkosti do 2,0 MB.

Osobné informácie

V sekcii Osobné informácie vypĺňate všetky potrebné informácie. Pri zadávaní dátumu narodenia použite formát DD-MMM-YYYY. Napríklad ak ste sa narodili 12. januára 1995, je potrebné dátum narodenia vypísať vo forme „12-jan-1995“ alebo použite možnosť výberu dátumu narodenia z kalendára (kliknutím na čiernu šípku v sivom poli).

V prípade, ak do začiatku organizovaného podujatia EYOF Banská Bystrica 2022 budete mať viac ako 16 rokov a zároveň menej ako 18 rokov, je nutné vyplniť osobné a kontaktné údaje zákonného zástupcu. Sekcia sa odblokuje automaticky po zadaní vášho dátumu narodenia.

Ostatné informácie a IT schopnosti

V ostatných informáciách a IT schopnostiach sa zaujímame o vaše vzdelanie, ovládanie cudzích jazykov a informačno-technologické schopnosti na rôznych úrovniach.

Výber dobrovoľníckej pozície a skúsenosti dobrovoľníka

V sekcii je potrebné vyplniť, o aké pozície máte záujem. Zároveň chceme zistiť, aké sú vaše najvýznamnejšie predchádzajúce dobrovoľnícke skúsenosti, aká je vaša motivácia byť dobrovoľníkom na
EYOF Banská Bystrica 2022, aké sú vaše silné stránky, ktorými môžete prispieť k organizácii podujatia. Súčasťou sekcie ja nahratie vašej fotografie.

Fotografiu je možné editovať (vystrihnúť určitú časť fotografie). Na fotografii musí byť vyobrazená vaša tvár, podľa ktorej je možné Vás vizuálne identifikovať. Fotografia je potrebná pre vytvorenie a výrobu akreditácie, ktorá Vám zabezpečuje vstup do priestorov vyhradených pre organizátorov a pre akreditované osoby.

Súčasťou sekcie je poskytnutie informácie o potrebe ubytovania počas EYOF Banská Bystrica 2022, zadanie kontaktu pre prípad núdze i ostatných vašich doplňujúcich kontaktných údajov.

Predbežný termín online pohovoru a Zdravie

V poslednej sekcii zadávate predbežný termín online pohovoru. Termín pohovoru nie je záväzný a v budúcnosti budú termíny organizovaných online pohovorov zverejnené.

V tejto fáze ste si zvolili predbežný termín pohovoru. O konkrétnych termínoch a časoch na ktoré sa môžete prihlásiť budete vždy informovaní prostredníctvom registračného portálu, kde ste si vytvorili svoj dobrovoľnícky profil. Termíny zverejňujeme vždy na začiatku mesiaca. Prosím zvoľte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje a prihláste sa naň. Tesne pred pohovorom Vám príde do e-mailu link, prostredníctvom, ktorého sa spolu spojíme.  Je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (PC, notebook, tablet, mobil) s funkčným mikrofónom a kamerou.

Ak máte vážne zdravotné problémy alebo vážne potravinové alergie, neváhajte nám dať o tom vedieť. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pre organizátora nutné vedieť tieto informácie. Informácie prosím vypĺňajte naozaj iba v prípadoch, že máte vážne zdravotné problémy, alebo vážne potravinové alergie, ktoré by pri výkone dobrovoľníckej činnosti mohli ohroziť vaše zdravie alebo život.

Poslednou časťou registračného formuláru je vyjadrenie súhlasu so spracovaním a využitím osobných údajov.

Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“ odosielate registračný formulár a následne musíte potvrdiť odoslanie registrácie.

 

Po potvrdení odoslania registrácie sa vami vyplnené údaje odošlú do zabezpečenej databázy a registrácia je dokončená. Po tomto procese môžete vidieť všetky vyplnené údaje, avšak už ich nie je možné upravovať.