GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Program súťaží

Pondelok, 25. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 400m voľný spôsob CH
100m znak CH
200m prsia CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 100m voľný spôsob D
200m motýlik D
400m polohové preteky D
200m znak D
18:00 Dievčatá 400m polohové preteky 400m polohové preteky D Finále
18:08 Chlapci 400m voľný spôsob 400m voľný spôsob CH Finále
18:15 Dievčatá 100m voľný spôsob 100m voľný spôsob D Semifinále
18:20 Chlapci 200m prsia 200m prsia CH Semifinále
18:28 Dievčatá 200m motýlik 200m motýlik D Semifinále
18:46 Chlapci 100m znak 100m znak CH Semifinále
18:51 Dievčatá 200m znak 200m znak D Semifinále

Utorok, 26. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 100m voľný spôsob CH
200m motýlik CH
200m polohové preteky CH
1500m voľný spôsob M-pomalé rozplavby
09:30 Dievčatá Súťažný blok 400m voľný spôsob D
200m prsia D
09:30 Mix Súťažný blok 4x100m voľný spôsob Mix
18:00 Chlapci 100m znak 100m znak CH Finále
18:04 Dievčatá 400m voľný spôsob 400m voľný spôsob D Finále
18:12 Chlapci 100m voľný spôsob 100m voľný spôsob CH Semifinále
18:17 Dievčatá 200m motýlik 200m motýlik D Finále
18:22 Chlapci 200m polohové preteky 200m polohové preteky CH Semifinále
18:40 Dievčatá 200m prsia 200m prsia D Semifinále
18:48 Chlapci 200m prsia 200m prsia CH Finále
18:53 Dievčatá 200m znak 200m znak D Finále
18:58 Chlapci 200m motýlik 200m motýlik CH Semifinále
19:16 Dievčatá 100m voľný spôsob 100m voľný spôsob D Finále
19:20 Chlapci 1500m voľný spôsob 1500m voľný spôsob CH – rýchla rozplavba Finále
19:45 Mix 4x100m voľný spôsob Štafeta 4x100m voľný spôsob Mix Finále

Streda, 27. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 200m znak CH
4x100m voľný spôsob CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 200m voľný spôsob D
100m motýlik D
4x100m voľný spôsob D
18:00 Chlapci 200m motýlik 200m motýlik CH Finále
18:05 Dievčatá 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob D Semifinále
18:13 Chlapci 200m znak 200m znak CH Semifinále
18:26 Dievčatá 200m prsia 200m prsia D Finále
18:32 Chlapci 100m voľný spôsob 100m voľný spôsob CH Finále
18:36 Dievčatá 100m motýlik 100m motýlik D Semifinále
18:43 Chlapci 200m polohové preteky 200m polohové preteky CH Finále
18:54 Dievčatá 4x100m voľný spôsob Štafeta 4x100m voľný spôsob D Finále
19:01 Chlapci 4x100m voľný spôsob Štafeta 4x100m voľný spôsob CH Finále

Štvrtok, 28. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 50m voľný spôsob CH
100m prsia CH
100m motýlik CH
200m voľný spôsob CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 100m znak D
200m polohové preteky D
100m prsia D
09:30 Mix Súťažný blok 4x100m polohové preteky Mix
18:00 Chlapci 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob CH Semifinále
18:05 Dievčatá 100m znak 100m znak D Semifinále
18:12 Chlapci 100m prsia 100m prsia CH Semifinále
18:17 Dievčatá 200m polohové preteky 200m polohové preteky D Semifinále
18:25 Chlapci 100m motýlik 100m motýlik CH Semifinále
18:31 Dievčatá 100m prsia 100m prsia D Semifinále
18:37 Chlapci 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob CH Semifinále
18:45 Dievčatá 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob D Finále
18:50 Chlapci 200m znak 200m znak CH Finále
18:55 Dievčatá 100m motýlik 100m motýlik D Finále
19:00 Chlapci 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob CH Finále
19:13 Mix 4x100m Štafeta 4x100m polohové preteky Mix Finále

Piatok, 29. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 400m polohové preteky CH
4x100m polohové preteky CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 50m voľný spôsob D
4x100m polohové preteky D
800m voľný spôsob W-pomalé rozplavby
18:00 Dievčatá 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob D Semifinále
18:05 Dievčatá 800m voľný spôsob 800m voľný spôsob D - rýchla rozplavba Finále
18:17 Chlapci 400m polohové preteky 400m polohové preteky CH Finále
18:25 Dievčatá 100m znak 100m znak D Finále
18:30 Chlapci 100m prsia 100m prsia CH Finále
18:35 Dievčatá 100m prsia 100m prsia D Finále
18:40 Chlapci 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob CH Finále
18:55 Dievčatá 200m polohové preteky 200m polohové preteky D Finále
19:01 Chlapci 100m motýlik 100m motýlik CH Finále
19:21 Dievčatá 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob D Finále
19:34 Chlapci 4x100m Štafeta 4x100m polohové preteky CH Finále
19:42 Dievčatá 4x100m Štafeta 4x100m polohové preteky D Finále

Sobota, 30. júl 2022

Tento deň nie sú plánované žiadne udalosti.