GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Program súťaží

Pondelok, 25. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 400m voľný spôsob CH
100m znak CH
200m prsia CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 100m voľný spôsob D
200m motýlik D
400m polohové preteky D
200m znak D
18:00 Dievčatá 400m polohové preteky 400m polohové preteky D Finále
18:08 Chlapci 400m voľný spôsob 400m voľný spôsob CH Finále
18:15 Dievčatá 100m voľný spôsob 100m voľný spôsob D Semifinále
18:20 Chlapci 200m prsia 200m prsia CH Semifinále
18:28 Dievčatá 200m motýlik 200m motýlik D Semifinále
18:46 Chlapci 100m znak 100m znak CH Semifinále
18:51 Dievčatá 200m znak 200m znak D Semifinále