GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Program súťaží

Piatok, 29. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 400m polohové preteky CH
4x100m polohové preteky CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 50m voľný spôsob D
4x100m polohové preteky D
800m voľný spôsob W-pomalé rozplavby
18:00 Dievčatá 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob D Semifinále
18:05 Dievčatá 800m voľný spôsob 800m voľný spôsob D - rýchla rozplavba Finále
18:17 Chlapci 400m polohové preteky 400m polohové preteky CH Finále
18:25 Dievčatá 100m znak 100m znak D Finále
18:30 Chlapci 100m prsia 100m prsia CH Finále
18:35 Dievčatá 100m prsia 100m prsia D Finále
18:40 Chlapci 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob CH Finále
18:55 Dievčatá 200m polohové preteky 200m polohové preteky D Finále
19:01 Chlapci 100m motýlik 100m motýlik CH Finále
19:21 Dievčatá 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob D Finále
19:34 Chlapci 4x100m Štafeta 4x100m polohové preteky CH Finále
19:42 Dievčatá 4x100m Štafeta 4x100m polohové preteky D Finále