MAIN PARTNERS
INSTITUCIONAL PARTNERS
HELD UNDER THE AUSPICES OF

EYOF čakajú ďalšie výzvy

streda, 16 jún 2021

Už o zopár týždňov sa začne odpočítavať jeden rok do začiatku XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica. Organizátorov čakajú viaceré výzvy, EYOF bude zelený a chce byť líderským športovým podujatím na Slovensku v oblasti podpory trvalej udržateľnosti.

EYOF 2022 Banská Bystrica sa uskutoční na športoviskách nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Slovenskej Ľupči, Badíne a v Detve. V meste pod Urpínom v súčasnosti rekonštruujú zimný štadión, ktorý bude o rok v lete dejisko gymnastických súťaží, i atleticko-futbalový Štadión SNP. Už čoskoro sa začne modernizácia športovej haly v Detve, pripravujú sa menšie úpravy aj ďalších športovísk.

„Všetky investičné akcie do športovej infraštruktúry pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Všetky procesy sú nastavené tak, aby sme EYOF zvládli usporiadať,“ uviedol počas mediálnych raňajok primátor Banskej Bystrice a prezident organizačného výboru Ján Nosko.

Výzvou ubytovanie i bezpečnosť

Veľkou výzvou pre organizátorov bude vyriešenie otázky ubytovania takmer 7000 akreditovaných športovcov, členov realizačných tímov, médií a hostí. Pre športovcov budú pripravené izby na banskobystrických internátoch. Momentálne sa rokuje na úrovnio predsedu Vlády SR Eduarda Hegera o vyčlenení sumy 700-tisíc eur na vymaľovanie a ďalšie drobné rekonštrukcie internátnych izieb.

„Verím, že financie sa vyčlenia, aby sme sa nemuseli ako Slovensko hanbiť pred účastníkmi festivalu. Nie je to investícia do EYOF, ale aj do budúcnosti Slovenska, aby sa na internátoch cítili dobre predovšetkým študenti,“ doplnil Ján Nosko.

Pandémia koronavírusu pripravila pre organizačný výbor ďalšie výzvy. Dnes ešte nikto netuší, ako bude vyzerať situácia o rok a aké budú opatrenia. Organizátori sa pripravujú aj na bublinový systém, ktorý si už vyskúšali viaceré športové podujatia a vo veľkom ho otestujú aj na olympijských hrách v Tokiu.

„Budeme prvé letné športové podujatie takéhoto rozsahu v Európe po pandémii. Diskutujeme, ako pripraviť podujatie, aby spĺňalo všetky hygienické a bezpečnostné kritériá. Sú zložité a náročné témy, žiadne manuály k nim neexistujú a všetci čakáme, ako dopadnú olympijské hry v Tokiu. Po ich skončení mnohé veci prenesieme na Slovensko,“ hovoril generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.

Otvárací ceremoniál pri pamätníku SNP

Už dnes je jasné, že otvárací ceremoniál sa uskutoční 24. júla 2022 na priestranstve pri pamätníku Slovenského národného povstania. Veľké ceremoniály sa väčšinou konajú na hlavných štadiónoch, v Banskej Bystrici sa zvolila iná forma. „Dlho sme o tom diskutovali, zvažovali sme viaceré možnosti. Priestor pred pamätníkom nám vyšiel ako najlepšia forma prezentácie Banskej Bystrice i Slovenska,“ vysvetlil výkonný riaditeľ organizačného výboru Peter Hamaj.

EYOF bude zelený a ukáže sa Banskobystričanom

EYOF sa bude snažiť aj s podporou ministra životného prostredia Jána Budaja byť maximálne šetrný voči prírode. Organizátori sa snažia podporovať udržateľnosť vo všetkých oblastiach príprav. „Myslíme na životné prostredie. Aj vo verejných obstarávaniach, ktoré realizujeme, sú podmienky udržateľnosti. Napríklad pri oblečení pre dobrovoľníkov je podmienka, že by malo byť z 80 percent z udržateľných materiálov,“ doplnil informácie Peter Hamaj.

Súčasná pandemická situácia nepriala organizovaniu hromadných akcií. Cieľom organizačného výboru je, aby mesto žilo EYOF-om nielen počas júlových dní budúceho roka, ale už dlho vopred. Aj preto na 24. júla pripravujú podujatie, počas ktorého predstavia maskota a začnú odpočítavať jeden rok za do začiatku.

„Máme pripravených viacero aktivít, chceme ukázať obyvateľom mesta, že EYOF nie je iba o športe. Pripravujeme zaujímavý program pre deti, mládež i dospelých. Detaily prezradíme v najbližších dňoch. Vstupenky na podujatie sa budú dať získať formou lotérie,“ povedal marketingový riaditeľ EYOF 2022 Banská Bystrica Lukáš Donoval.

25. júla 2021

Rok po Tokiu bude vítať Slovensko EYOF 2022

Presne o rok privíta Banská Bystrica mladých športovcov z 50 krajín Európy na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022. Od 24. do 30. júla 2022 ožijú športoviská nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne. Slovensko bude hostiteľskou krajinou významného mládežníckeho športového podujatia, ktoré má ambíciu upriamiť pozornosť na dôležitosť mládežníckeho […]

12. júla 2021

Odpočítavanie jedného roka do EYOF spestrí aj predstavenie maskota a tri zaujímavé koncerty

V sobotu 24. júla začnú organizátori Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica odpočítavať rok do začiatku podujatia. Pri tejto príležitosti predstavia maskota podujatia a verejnosti ukážu malú ochutnávku toho, čo návštevníkov EYOF čaká o rok vo fanúšikovský zónach. Popoludnie v sobotu 24. júla sa bude v centre Banskej Bystrice niesť v znamení EYOF. Mesto ho bude hostiť od 24. do […]

Na úspech webinárov programu OVEP nadviažu v ďalšom školskom roku EKOworkshopy

Nové poznatky o výchove v duchu olympijských hodnôt, enviromentálnej výchove, čistom športe bez dopingu či fair play sa dozvedeli stovky účastníkov webinárov v rámci Programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP), ktoré sa konali v prvom polroku roka 2021. Webináre si získali značnú popularitu. Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravoval webináre v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom […]

Všetky správy