GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Program súťaží

Štvrtok, 28. júl 2022

Čas Kategória Disciplína Udalosť
09:30 Chlapci Súťažný blok 50m voľný spôsob CH
100m prsia CH
100m motýlik CH
200m voľný spôsob CH
09:30 Dievčatá Súťažný blok 100m znak D
200m polohové preteky D
100m prsia D
09:30 Mix Súťažný blok 4x100m polohové preteky Mix
18:00 Chlapci 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob CH Semifinále
18:05 Dievčatá 100m znak 100m znak D Semifinále
18:12 Chlapci 100m prsia 100m prsia CH Semifinále
18:17 Dievčatá 200m polohové preteky 200m polohové preteky D Semifinále
18:25 Chlapci 100m motýlik 100m motýlik CH Semifinále
18:31 Dievčatá 100m prsia 100m prsia D Semifinále
18:37 Chlapci 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob CH Semifinále
18:45 Dievčatá 200m voľný spôsob 200m voľný spôsob D Finále
18:50 Chlapci 200m znak 200m znak CH Finále
18:55 Dievčatá 100m motýlik 100m motýlik D Finále
19:00 Chlapci 50m voľný spôsob 50m voľný spôsob CH Finále
19:13 Mix 4x100m Štafeta 4x100m polohové preteky Mix Finále