MAIN PARTNERS
MEDIA PARTNERS
INSTITUCIONAL PARTNERS
HELD UNDER THE AUSPICES OF

Na úspech webinárov programu OVEP nadviažu v ďalšom školskom roku EKOworkshopy

pondelok, 12 júl 2021

Nové poznatky o výchove v duchu olympijských hodnôt, enviromentálnej výchove, čistom športe bez dopingu či fair play sa dozvedeli stovky účastníkov webinárov v rámci Programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP), ktoré sa konali v prvom polroku roka 2021. Webináre si získali značnú popularitu.

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravoval webináre v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a so

svojími partnerskými organizáciami – s CVČ Junior v Banskej Bystrici, Antidopingovou agentúrou SR, environmentálnym občianskym združením Planet Lover a Klubom fair play SOŠV.

Stovky účastníkov webinárov

Od januára do júna sa uskutočnilo celkovo 23 webinárov, na ktorých sa zúčastnilo 2206 účastníkov z radov učiteľov, trénerov, študentov, žiakov a nadšencov z radov olympizmu.

Záznamy z jednotlivých webinárov.

„Teší nás veľký záujem odborníkov z praxe, nadšencov a najmä mladých ľudí o projekt OVEP. Zostali sme pozitívne prekvapení z veľkej návštevnosti jednotlivých webinárov. Naším pôvodným zámerom bolo organizovať osobné stretnutia. Prechod do online prostredia sa ukázal ako veľmi dobré rozhodnutie,“ uviedla riaditeľka školského programu EYOF 2022 Banská Bystrica Ivana Motolíková.

Ponuka webinárov zahŕňala celý rad tematických oblastí, ktoré sú súčasťou olympijskej a hodnotovej výchovy. Popri jednotlivých olympijských hodnotách, ako sú výnimočnosť, rešpekt či fair play, ponúkol SOŠV a jeho partneri účastníkom možnosť rozšíriť si svoje znalosti aj z oblasti antidopingu, výživy či environmentálnej výchovy.

Na úspech enviromentálnej výchovy nadviažu EKOworkshopy

Veľkému záujmu sa tešili webináre z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré EYOF 2022 Banská Bystrica a SOŠV organizujú v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. Zamerané boli na rôzne aktivity trvalej udržateľnosti.

SOŠV v spolupráci s Planet Lover na školský rok 2021/22 pripravuje projekt EKOworkshopov. Viaceré riešenia a miniprojekty budú odprezentované a využité priamo na najväčšom multišportovom podujatí v histórii Slovenska EYOF 2022 Banská Bystrica. EKOworkshopy budú tiež jedným z nosných projektov školského programu pred EYOF 2022.

Už teraz sa do projektu môžu prihlásiť študenti od 15 rokov. Vítaní sú záujemcovia s chuťou rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, so záujmom podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše okolie.

„V rámci EKOworkshopov sa budeme snažiť zlepšiť kvalitu života v našich komunitách a blízkom okolí, chceme hľadať zelené a najmä trvalo udržateľné riešenia,“ povedala Alexandra Madrová z Planet Lover.

Viac informácií o EKOworkshopoch a možnosť registrácie

Účastníci sa môžu stretnúť aj na EYOF 2022 Banská Bystrica

Všetci účastníci webinárov OVEP i EKOworkshopov sa zároveň môžu stať dobrovoľníkmi na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 v Banskej Bystrici. Zažijú unikátne podujatie a získajú nové skúsenosti, či už v oblasti olympizmu, ale aj športu a trvalej udržateľnosti.

Registrácia dobrovoľníkov EYOF

11. októbra 2021

Joseph Cassar verí vo fantastický EYOF 2022 v Banskej Bystrici

Na EYOF pod Urpínom v termíne 24. – 30. júla 2022 sa očakáva približne 3600 a členov výprav jednotlivých krajín, k tomu treba prirátať predstaviteľov a funkcionárov národných olympijských výborov a EOV, ako aj ďalších hostí. Na multišportovom podujatí sa bude súťažiť v jedenástich odvetviach. „Skúsenosti z minulosti a história len potvrdzujú, že mnoho z […]

7. októbra 2021

Zrekonštruovaný atletický a futbalový štadión na Štiavničkách

V utorok 5. októbra 2021 sa Banská Bystrica dočkala otvorenia zrekonštruovaného atletického a futbalového štadióna na Štiavničkách. Minister obrany SR Jaroslav Naď zároveň s platnosťou od 1. novembra 2021 vymenoval do funkcie riaditeľa Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica vymenoval Mateja Tótha. Nový Národný atletický štadión Štiavničky svojimi parametrami spĺňa kritériá Svetovej atletiky (World Athletics) […]

4. októbra 2021

Šéf koordinačnej komisie EOV vyzdvihol veľkú úlohu dobrovoľníkov

Koordinačná komisia Európskych olympijských výborov (EOV) na čele s predsedom Josephom Cassarom z Malty absolvovala v Banskej Bystrici inšpekciu pred budúcoročným Európskym olympijským festivalom mládeže EYOF 2022. Podľa Cassara región Banskej Bystrice ponúka veľmi dobré prostredie pre organizáciu významného podujatia pre mládež. „Príde sem množstvo ľudí a krásy Banskej Bystrice sa dostanú do povedomia celej Európy,“ poznamenal. […]

Všetky správy