GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Športová gymnastika

 

Veková kategória: chlapci 2004/2006, dievčatá 2007/2008

Súťaže: Chlapci (viacboj, družstvá, prostné, kôň na šírku, kruhy, preskok, bradlá, hrazda); dievčatá (viacboj, družstvá, prostné, preskok, bradlá, kladina); Mix Pair Final

Športovisko: Štadión športovej gymnastiky Banská Bystrica


Milióny ľudí obdivujú cvičenia športových gymnastov, ktorí s úžasnou ľahkosťou dokážu predvádzať rôzne ťažké kombinácie prvkov a spájať ich do oku lahodiacich a dych berúcich zostáv. Neuveriteľné silové prvky striedajú s rýchlymi, dynamickými rotáciami a letmi.

Športová gymnastika zahŕňa všetky pohybové prvky športu. V mužských súťažiach cvičia gymnasti šesťboj na šiestich náradiach, ženy absolvujú na pretekoch štvorboj. Hodnotenie v športovej gymnastike nie je iba o čase, rozsahu či výške, je oveľa konkrétnejšie a komplexnejšie.

Športová gymnastika kombinuje fyzické schopnosti sily, koordinácie, flexibility a rovnováhy s tvorivosťou, estetikou a elegantným výrazom.

 

FAKTY A ČÍSLA
– Gymnastika bola prvýkrát zaradená do programu olympijských hier už v roku 1896, ale ženy mohli premiérovo štartovať až v roku 1928.
– Majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú od roku 1903, zostali uzavreté pre ženy až do roku 1934.
– Na olympijských hrách 2012 v Londýne bola športová gymnastika druhým najsledovanejším športom a má podobnú globálnu popularitu ako plávanie, basketbal či futbal.

Športoviská
Štadión športovej gymnastiky Banská Bystrica