GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Univerzitná basketbalová hala
(turnaj v basketbale dievčat)

 

Viacúčelová telocvičňa Univerzity Mateja Bela zameraná na športové hry (basketbal, hádzaná, volejbal, florbal, futsal) využívaná na vyučovací a tréningový proces.  Pri športových podujatiach sa využíva rozložiteľná tribúna.

Kapacita diváci: 60

Adresa: Tajovského 40, Banská Bystrica